Skyting.no – Hva skjer?

Du har sikkert allerede fått med deg at det skjer mye på skyting.no. Det siste var at de nye utdanningssidene ble lagt ut. Denne artikkelen gir en oppdatering på hva som skjer fram mot jul og utover på nyåret.

www.skyting.no vil være forbundets primære informasjonskanal og målet er at siden stadig oppdateres med nyheter og annen relevant informasjon. I fornyelsen av NSFs dataløsninger ligger også en stor utvikling av www.skyting.no.

Nye dataløsninger

De nye dataløsningene har fått en egen kampanjeboks i høyremenyen på forsiden av www.skyting.no. Her finner du alle informasjonsartikler som er laget og ikke minst de som kommer. Der finner du også en egen kampanjeboks for forslaget til organisasjonsendring som skal tas opp som tingsak på kommende forbundsting. Begge disse kampanjeboksene vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.

Toppmeny

I forbindelse med lansering av de nye dataløsningene 15. desember, vil det bli en endring av strukturen i toppmenyen. Det vil bli en fast nedtrekksmeny som kategoriserer innholdet slik at det blir mer oversiktlig og lettere for brukeren å finne frem til relevant informasjon.

Konkurranse

Menyvalget «Konkurranse» vil bli synlig i toppmenyen, og under denne vil terminlister, resultater og ranking bli tilgjengelig. I tillegg vil det bli en veiledning for de ulike rollene i den nye dataløsningen. Du vil komme til de samme sidene dersom du på forsiden på www.skyting.no går inn via gren-knappene lerdue, rifle, pistol og viltmål. De fire grensidene er nå oppdatert med egen nyhetsvisning som viser de siste nyhetene innenfor her gren.

Webredaktør

Det er mye aktivitet rundt omkring i klubber og kretser som har almen interesse som vi i forbundet ikke får registrert dette. Organisasjonsleddene oppfordres derfor til å informere forbundet om/sende inn aktuelle saker.
Forbundet vil på nyåret engasjere en web-redaktør som også vil være en del ute på mesterskap og andre evenementer slik at «fersk» informasjon kommer på www.skyting.no. Webredaktøren vil produsere stoff både for nettsiden og Skytternytt. Med en webredaktør på plass vil vi i større grad kunne følge opp aktuelle saker i klubb og krets som NM, samlinger, kurs og annen interessant og spennende aktivitet som skjer i klubbene.

Skytternytt

Videre vil det komme et menyvalg i toppmenyen som heter Skytternytt. Her vil du bl.a. finne minimum alle Skytternytt som er utgitt i 2015 og 2016, alle artikler som hører til «Ladehjørnet», alle artikler som heter «Presidenten har ordet», osv.
Selv om Skytternytt ikke lenger kommer på papir vil f.eks. Ladehjørnet fortsette som før og bli lagt ut på www.skyting.no.

Utdanning

Du har kanskje allerede fått med deg at vi har lansert nye utdanningssider? På disse sidene har vi strukturert og kategorisert innholdet slik at det er lettere å finne frem til relevant informasjon. Hver kurstype har fått sin egen side, og stort sett alt vi har av kursmateriell er lagt ut for nedlastning. Her vil du vil også finne informasjon om støtteordninger, e-læring, skyting under utdanning og forslag relevant fagstoff.

Barn og ungdom

Barn- og ungdomsmenyen er bygd opp på samme måte som utdanningsmenyen. Her vil du blant annet finne informasjon om NSFs konkurransetilbud for barn og ungdom, regelverk for barn og ungdom, idebank og sikkerhet på banen. Dersom du trenger nye impulser til klubben din i arbeidet med barn og ungdom, så anbefaler vi virkelig at du oppsøker disse sidene. Her vil du finne flere gode forslag på rekrutteringstiltak og sosiale tiltak man kan gjennomføre for ungdomsgruppa i klubben.

Kalender

Nederst på forsiden på skyting.no vil du finne en kalender. I denne kalenderen vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om NM, viktige tidsfrister, internasjonale stevner og mesterskap, alle planlagte trener- og dommerkurs, ungdoms- og trenersamlinger og konferanser. Vi håper at kalenderen blir et godt verktøy for klubber og kretser når det skal planlegges og arrangeres kurs og konkurranser.

Spørsmål rettes til Lindis Græsdal på lindis.graesdal @ skyting.no eller Dag Olav Rønning på dag.ronning @ skyting.no.