Presidenten har ordet 6/6

Jan Tore Berg-Knutsen

Dette er siste gang jeg skriver: «Presidenten har ordet» for Skytternytt på papirutgivelse. Det er historisk; vi går over til en digital løsning hvor det vi publiserer blir en del av det vi legger ut på nettet under «skyting.no» Det håper jeg, og regner med blir en moderne og god løsning. Det er klart det har kommet noen (få) motforestillinger. De problemer som beskrives, må kunne løses med samarbeid og god vilje. Det som forrige Forbundsting ga Styret fullmakt til å iverksette, skjer altså nå fra årsskiftet 2016/17. Dette er en del av den moderniserings- og organisasjonsprosess vi nå er inne i. Det har fremkommet sterke ønsker om endringer og det har vi nå materialisert under den pågående endringsprosess vi er inne i.

Vårt ønske er nødvendige endringer, etter det som er fremkommet under prosessen som er godt ledet av Håvard Larsen. Ønsket er at alle skal bli hørt og få svar på sine spørsmål. Jeg har deltatt på Riflekonferansen og Pistolkonferansen samt de mange spesielle målrettede møter man har hatt. Det er nedlagt et stort arbeid fra alle involverte. Budskapet nå må være at man er åpne for endringer. Vilje til forandring blant dere alle er en nødvendighet om vi skal komme videre med ny organisasjon, med moderne IT-løsninger som skal gjøre hverdagen lettere for alle som iherdig jobber på frivillig basis for at alt skal gå så enkelt og greit som mulig. Vi arrangerer i overkant av 2000 stevner hvert år. Her vil man kunne se store forenklinger og gode løsninger. Jeg har i denne spalten i nesten 5 år hatt en del gjennomgangstemaer:

 • Skytebanesituasjonen med vår egen Løvenskioldbane i fokus
 • Andre skytebaneutfordringer
 • Våpenlovutvalget og arbeidet med ny våpenlov
 • Organisasjonsendringer og vilje til endringer
 • Rekruttering og lagsoppfølging
 • Jenter i Sentrum
 • Vår økonomi
 • Vårt forhold til media
 • Sponsorbestrebelser
 • Ansettelse av sportssjef
 • Deltagelse i Olympiske og Paralympiske leker

Det er blitt en del temaer gjennom årene. Noe er løst, men det er fortsatt en del store utfordringer. Jeg er imponert over den stå på-vilje som finnes i vår egen administrasjon ledet av generalsekretær Arild Groven og hans mannskap. Vel jobba så langt. Til slutt vil jeg takke vår alltid påpasselige og dedikerte redaktør Grete Nilsen. Hun har stått på og ansporet oss alle til å bidra til at Skytternytt har vært et leseverdig produkt. Vi får håpe at våre nye løsninger kan bringe de gode tradisjoner videre. Så takk for meg i dette medium, vi høres og ses på en annen og forhåpentligvis minst like god måte.
Husk: VI ER ALLE SKYTTERE!

Jan Tore Berg-Knutsen
President