«SkytterAdmin» lanseres

I dag, 15.desember 2016, settes de nye dataløsningene i offisiell produksjon. De har fått navnet SkytterAdmin. Samtidig skjer det flere endringer på www.skyting.no.

Da vi planla arbeidet med SkytterAdmin i mai/juni, var ambisjonene vesentlig lavere enn den løsningen som nå lanseres. Utgangspunktet var å lage en løsning for ISSF- og IPC-øvelser begrenset til pistol og rifle og som hadde løsninger for terminlister og «10 på topp». Imidlertid viste det seg raskt at vi kunne utvide arbeidet til å omfatte det meste av det Norges Skytterforbund driver med.

SkytterAdmin slik den fremstår i dag er første versjon. Det vil komme månedlige oppdateringer i første kvartal 2017. Hvor ofte deretter vil vi vurdere senere.

www.skyting.no har også flere endringer fra i dag. Det er kommet to nye meny-knapper for «Konkurranse» og «SkytterNytt». Under «Konkurranse» finner du innganger til SkytterAdmin.

Under «SkytterNytt» finner du tidligere utgaver av SkytterNytt, og en del tema-artikler (eksempler er «Presidenten har ordet» og «Ladehjørnet»). Og du finner helt nye artikler som ikke er publisert tidligere, og du finner SkytterNytt nr 6/2016 som kommer i våre postkasser neste uke.

Skytterkontoret er nå styrket med en innleid webredaktør som jobber for oss på deltid. Hun heter Heidi Jægtnes og begynte for noen dager siden. Det er mye aktivitet rundt omkring i klubber og kretser som har allmen interesse som vi i forbundet ikke får registrert. Organisasjonsleddene oppfordres derfor til å informere forbundet om/sende inn aktuelle saker.

NIF Support kontaktes på telefon 03615 eller support @ idrettsforbundet.no. Hit rettes alle typer spørsmål. Normale åpningstider er mandag-fredag kl 0800-2000.

Det er opplært 25-30 superbrukere som dekker de aller fleste kretsene. Hvem som er superbruker i din krets får du vite fra ditt kretsstyre.