Lerdue inn på v-cup-programmet for para-utøverne

IPC (den internasjonale paralympiske komite) har etter flere års forsøksvirksomhet besluttet å ta inn lerdue på programmet for verdenscupen 2017. Sted og tid for den/de første WC-runden(e) er ikke fastsatt, men det vil ikke være overraskende om den første konkurransen blir lagt til Italia, siden italienerne har vært de store pådriverne på områrdet.

Regelverket er heller ikke ferdig utformet, men vi vet at øvelsen vil bli basert på OL-trap, og at det i utgangspunktet vil bli tre hovedklasser:

  1. Utøvere uten funksjonsvekkelse i armene, men med funksjonsnedsettelse i beina. Dårlig balanse/stabilitet medfører at de må sitte i rullestol når de skyter.
  2. Som 1, men utøverne har bedre balanse og kan stå og skyte.
  3. Utøverne har god balanse og kan stå og skyte, men har funksjonsnedsettelse i armene («none-shooting arm»)

Les mer hos IPC.