VBS nominert til Inkluderingsprisen 2016!

Forbundet har nominert Vestre Bærum Salongskytterlag til NIFs Inkluderingspris for 2016!

«Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen.»

NIF har satt ned en bredt sammensatt jury som skal vurdere de nominerte og tildele prispengene for 2016 på kroner 100.000 fordelt på en eller flere vinnere. Det tas sikte på å dele ut prisen i forbindelse med seminaret i forkant av Idrettsgallaen på Hamar, lørdag 7. januar 2017.

November 2015 kom det nytt utstyr som gjorde det mye enklere å organisere skyting for blinde, da var VBS blant de første som skaffet seg dette. Ved hjelp av laser påmontert på siktet kan de aktive blinde ungdommene hos VBS skyte med helt vanlig ammunisjon og luftrifler. Klubben har 2 treninger i uken i sine lokaler i Skytterhusveien i Rykkinn, i tillegg arrangerer de flere stevner i året for både rifle og pistol. Funksjonshemmede er et satsningsområde for VBS da blinde ofte faller utenfor idrettstilbudet.

Vi har snakket med en av ildsjelene i VBS, Jan Enevold Brække, om arbeidet de gjør i klubben!

Thomas Peelen (15) i aksjon under Landsstevnet for rekrutter 2016

Hvordan startet dere opp med skyting for para-utøvere?
Vi startet opp så smått med SH skyting på slutten av 1990 tallet da en funksjonshemmet person ønsket å satse mer på skyting etter først å ha prøvd det på Beitostølen. At hun hadde familie innen skyting, var nok også en viktig faktor som ledet henne inn i skytingens verden og sågar også så langt som til deltakelse i Paralympics. Hun ble en ensom svale i mange år dessverre, og først rundt 2010 bestemte styret i VBS seg for å satse mer på full integrering.

Vi fikk en ny henvendelse fra en dame som ønsket å satse på skyting etter å ha vært en tur innom Beitostølen Helsesportsenter og forholdene var nå bedre tilrettelagt. Skytterhuset på Rykkinn er gammelt og svært lite tilrettelagt for funksjonshemmede, men klubben tok affære og har fått bygd en rampe for rullestol som letter adgangen inn på «Huset». Styret søkte midler fra i første omgang kommunen, men senere også fra stiftelser og andre potensielle bidragsytere. Det ble napp hos flere, og for ca tre år siden hadde vi midler nok til å kunne sette i gang å ta oss av nye utøvere som krever litt mer spesialtilpasset utstyr og mer innsats fra instruktører og støtteapparat.

Etter hvert som Norges Skytterforbud tok over ansvaret for organiseringen av skyting for funksjonshemmede i Norge, åpnet det seg nye veier. Det ble lettere å få kontakt med utøverne. Tidligere var all idrett for funksjonshemmede organisert i et eget forbund og var dermed mer «skjermet» og dessverre til dels isolert. I 2014 hadde klubben 3 SH skyttere. De siste årene har klubben deltatt på arrangementer som «Sammen for Rykkinn», «Sandvika byfest» og arrangementet «Grenseløs Idrettsdag» for å vise fram vår idrett som en idrett for alle. Klubben er nå blitt såpass kjent at vi stadig får nye henvendelser via vår nettside fra personer som ønsker mer info og evt muligheten for å begynne med skyting. VBS er på Facebook  og nett i tillegg til en konto på Instagram.

Etter hvert som vi så at det åpnet seg muligheter, investerte klubben i våpen og utstyr spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Klubben gikk aktivt ut i media og markedsførte at skyting var for alle grupper og at man ikke nødvendigvis måtte være fysisk sterke for å drive med rifleskyting.  Klubben (styret) startet målrettet aktiv jobbing med å skaffe midler til utstyr og det ble etter flere runder også napp hos de store bidragsyterne som Extra stiftelsen og Gjensidige stiftelsen. Lokalpressen er flere ganger invitert til klubben, og har laget  omtaler om klubbens satsing på ungdommer. Det har resultert i en jevn rekruttering av nye unge SH skyttere og andre interesserte.

Ole-Kristian Bryhn får opplæring av Emil Moore Carlsen (12)

Hva motiverte dere til å satse på dette?
VBS har en aktiv medlemsmasse på rundt 25-30 skyttere, av den totale medlemsmassen på i underkant av 70 personer. At 10 av disse er å klassifisere som SH skyttere, er unikt. 8 er sågar  under 17 år. Det er inspirerende å se iveren fra alle på treninger og i konkurranser når eliteskyttere, ungdommer og personer med nedsatt funksjonsevne står og sitter side om side og skyter. De er alle opptatt av å treffe blinken hver på sin måte.  De sittende funksjonsfriske skyter og konkurrerer sammen fram til  og med de er 14 år og her er det kun en ting som gjelder – flest mulig blinker og helst da innertiere. Skytterens funksjonsevne er aldri et tema og det er aldri snakk om at den ene er dårligere stilt enn den andre. På skytebanen er alle likeverdige

De unge rekruttene ser opp til toppskytterne, noe som «smitter» over på alle. Stadig kan vi se at SH skytterne slår av en prat med Toppskytterne. Torsdag 15.desember arrangerte VBS juleavslutning på Skytterhuset hvor 30 personer, unge som voksne, skjøt seg gjennom 10 tellende skudd. For at alle skulle stile likt, var det kun tidelen som var tellende. 1,9 var like verdifull som 10,9.

Vi ble vitne til en del av skytterhistorien, for en av verdens beste skyttere, Ole-Kristian Bryhn fra VBS, forsøkte seg på «blindeskyting» for første gang. Han fikk kyndig instruksjon av den blinde 12 åringen Emil Moore Carlsen, og Bryhn innrømmet at det var svært krevende å treffe blink med lydsikte.  Vanskeligst var det å finne ut av lyden og når den faktisk indikerte at siktet var midt i sentrum av blinken. Emil forklarte med stor iver, og til slutt ble det et par gode sentrumsblinker på vår verdensmester og olympiske skytter, men han ble «knust» av tolvåringen som kun har skutt i ett år.

Det er slike historier som inspirerer oss til å satse på skyting for de med nedsatt funksjonsevne.

Hvilke planer har dere for å videreutvikle tilbudet?
VBS ønsker å kunne tilby skyting for blinde og svaksynte for alle som er interessert. Så langt har klubben 2 svært ivrige utøvere. Emil Moore Carlsen (12) og Thomas Peelen (15), og et par andre har vært innom klubben og prøvd eller fått det demonstrert. Vårt mål er å få vist fram for kommunen og distriktets innbyggere at skyting er en idrett for alle, og få, eller ingen annen idrett er så inkluderende som det skyting er for unge og de som har levd en stund. Skyting som idrett passer like godt for en på 10 eller 11 som for en over 70.

En av utfordringene VBS har er at vi kun har 7 standplasser innendørs  og det kan til tider være lang ventetid før man får skutt. Dette går også utover muligheten vi har til å ta imot nye medlemmer. En minimum dobling av kapasiteten ville kunne åpne for større rekruttering for alle. På sikt ønsker VBS å ha para-skyttere i alle øvelser og i alle aldre og det er investert i nye «panservogner» eller for å være mer nøyaktig nye benker for bruk for SH skyttere i liggende. Likeledes er det investert i fjærstøtter for SH2 skyttere og nye luftgevær for å møte en økende rekruttering. Nye instruktører vil bli utdannet, og klubben vil delta på lokale arrangement der det er interessant å markedsføre skyting – en idrett for alle.