SKYTTERADMIN – EN STATUSRAPPORT ETTER 2-3 UKERS DRIFT

SkytterAdmin har nå vært i drift siden 15.desember 2016. Vi mottar daglig både positive og negative tilbakemeldinger. Her følger en statusrapport med oppdatert informasjon og hvilke tiltak vi har iverksatt.

Superbrukerne rundt i kretsene gjør en meget bra jobb. I tillegg til skyting.no har vi sendt ut skriftlig informasjon til superbrukere, kretser og klubber. Samtidig etterspør det enkelte medlem mer informasjon. Vi ber klubbene om å være enda flinkere til å gi sine medlemmer informasjon og ikke minst vise hvor på skyting.no de finner ytterligere informasjon.

Vi har som supplement bestemt at det senest 6.januar vil gå ut informasjon pr. epost direkte til medlemmene (vi har epost-adresse til ca. 22.000 av våre ca. 33.000 medlemmer). Informasjonen vil være kort og gi henvisninger til hvor på skyting.no en finner mer detaljert informasjon som brukerveiledninger etc.

Terminlistene er nå tilnærmet komplette. Det er registrert drøyt 2000 stevner fordelt med ca. 1530 stevner pistol, ca. 290 stevner rifle og ca. 200 stevner lerdue. Vi har ikke mottatt noen viltmål-stevner.

Tilgangsstyring, altså hvem kan gjøre hva i løsningen, ble innstrammet fra 15.desember. Nå er det spesielt arrangementsansvarlig i hver enkelt klubb som har en viktig rolle. Det er 170 klubber (av ca. 520) som har stevner i terminlisten. Det betyr at det minimum bør være 170 arrangementsansvarlige, pr. 4.januar er antallet 82.

Det er allerede kommet inn mer enn 100 påmeldinger via påmeldingsmodulen.

Det første stevnet som lastet ned påmeldte ble arrangert 3.januar. Arrangøren benytter Sandnes-løsningen, og Reidar Øgreid har sendt ut en omfattende bruksanvisning til sine kunder. I forbindelse med nedlasting av påmeldte og opplasting av resultater etter stevneslutt ble det avdekket 3-4 forhold som må rettes i Sandnes-systemet.

Testene med resultat.net og leirdue.net har gått meget bra. Vi trenger nå at første reelle stevne blir gjennomført, og slik at vi ser at dette fungerer i full produksjon.

4.januar var det terminfestet fire stevner. Resultater fra disse antar vi at vi har i løpet av uken. Da vil flere deler av løsningen bli testet i full produksjon.

Det kommer en ny versjon av løsningen i siste halvdel av januar. Vi kommer med en egen artikkel om feilrettinger, forbedringer og ny funksjonalitet i denne versjon 3-4 dager før den er tilgjengelig.
Startkort har vi allerede varslet kommer i forbedret format og uten 2016-klasseføring i forbindelse med den nye releasen. Det er dog viktig å merke seg at innen andre grener enn pistol er det begrenset bruk av startkort (få klasser og øvelser).

Vi minner om at NIF Support kontaktes på telefon 03615 eller support @ idrettsforbundet.no. Hit rettes alle typer spørsmål. Normale åpningstider er mandag-fredag kl. 0800-2000.