Antall skudd feltpistol

Vedtaket fra NSFs styre om innføring av 5 skudd pr. standplass i finfelt og grovfelt fra 2017 har medført protester fra mange klubber og kretser. Det er bl.a. påpekt at flere Norgesfelt-stevner er gjennomført med 6 skudd, og det er videre allerede planlagt med feltstevner i januar.

FK Pistol tar dette til etterretning og har fremmet forslag til Forbundsstyret om at vedtaket reverseres. Forbundsstyret har vedtatt forslaget og dette vil formelt bli protokollført på styremøtet 2. mars 2017.

Oppdaterte regler er å finne på regelsidene.