Uttak jr-VM og jr-EM rifle

Her er alt om uttakskriterier og hvilke skyttere som inviteres inn til uttaksskyting for VM junior rifle i Suhl, Tyskland 22.-30.juni og EM junior rifle i Baku, Aserbajdjan 20. juli-3.august.

Se hele uttaksopplegget her.