Seks skyttere får stipend fra Olympiatoppen

Seks skyttere har fått innvilget stipend fra Olympiatoppen i 2017. Alle mottar såkalt B-stipend kommende sesong.

Med bakgrunn i prestasjoner og oppnådde resultater bevilger Olympiatoppen hvert år stipendmidler til utøvere i olympiske grener i alle idretter. Som støtte til neste sesongs satsing får seks rifleskyttere B-stipend på 70 000 kroner fra Olympiatoppen. Disse er:

  • Ole-Kristian Bryhn
  • Monica Lillehagen
  • Malin Westerheim
  • Odd Arne Brekne
  • Stian Bogar
  • Are Hansen

Bryhn og Lillehagen var våre beste skyttere i henholdsvis OL og PL i Rio, Westerheim vant EM-sølv med luftrifla, Brekne og Bogar var begge oppe på 4. plass i World Cup, mens Are Hansen var nummer 10 i OL.

Olympiatoppens utøverstipend er en hjelp til videre utvikling på det høyeste prestasjonsnivå. Stipendene er behovsprøvd.

Norges Skytterforbund mottar i tillegg til disse 420 000 kronene til stipendutøverne, også prosjektstøtte på 1 600 000, som er øremerket Skytterlandslaget. Fra tidligere er NSF innvilget 400 000 kroner i 2017 til prosjektet Skytterlandslaget Junior. Dette er en årlig støtte som går i fem år, med totalramme på 2 millioner kroner.

Skytterforbundet jobber tett med Olympiatoppen for å finne riktig samarbeidsform for de neste fire årene. Før jul ble samarbeidsavtale undertegnet og i januar gjennomføres flere møter for å lande et presist og solid konsept som skal gjøre norske skyttere enda bedre på standplass.