SkytterAdmin, ny versjon 24. januar

I dag (24.januar) er det lagt ut en ny versjon av SkytterAdmin. I denne artikkelen finner du en kortversjon av hva som er nytt, forbedret og rettet. Superbrukerne fikk en mer detaljert versjon sist fredag, og superbrukerne får også en opplæring i alt det nye torsdag kveld (26.januar).

Det er omfattende endringer og forbedringer som er gjort. Vi takker for godt engasjement fra mange av dere. Vi har fått med mange av innspillene, men ikke alle. Vi har allerede begynt å legge plan for hva som kommer med i neste versjon som kommer i slutten av februar.

Først noen tall pr 22. januar:
 • Det er registrert 2134 stevner for 2017
  – Pistol: 1538
  – Rifle: 359
  – Lerdue: 215
  – Viltmål: 22
 • Det er avholdt 158 stevner hittil i 2017
 • Av disse har 103 arrangører pr søndag kveld allerede levert resultatlister
Feilrettinger (her er listet noen av dem):
 • Tilgangsutfordringer til ResultatAdmin er rettet
 • Import av text-filer med resultater er rettet
 • Plassering som del av opplastet fil vises nå i ResultatAdmin (RA)
 • Flere feilrettinger i RA ved opplasting av resultatfiler
 • Feltet «Sted» henter nå ikke data fra feltet «kommune», men «sted»
Forbedringer:
 • PersonId vises nå både på resultatlister under meny «Konkurranse» på skyting.no og på resultatlister i RA
 • Det er laget en «klartekst»-eksport, som viser hver påmeldte, med øvelser og klasser til støtte for dem som ikke benytter import til en lokal løsning.
 • Resultatlister
  – Dersom du benytter funksjonen «Genererer URL-verktøy» kan du nå velge hvilke kolonner du vil ha med og rekkefølgen på dem.
  – Det er kommet inn et nytt søkbart felt som heter «ArrangementsId» som er valgfritt å vise i terminlisten. For å bruke dette må du bruke «avansert søk» i RA.
  – Link på resultatlistene til mer informasjon om hver enkelt skytter er fjernet
 • Startkort
  – Bedre lommevennlig format. Skriv ut på vanlig A4-papir, klipp ut startkortet.
  – 2016 oppføringer er fjernet
  – På side 2 av startkortet er klasseføringer listet alfabetisk pr øvelse og ikke pr. klasseføring
  – Visningen av startkortet er gjort mer leservennlig
  – Det er blitt mulig å se «utgåtte» startkort
 • Terminlisten
  – «Øvelsesgruppe» er nytt kriteria i Avansert Arrangementssøk
  – I beskrivelsen av et arrangement er nivå/type og premiering blitt en del av beskrivelsestabellen
  – Starttidspunkt er nå en valgbar informasjonskolonne, men inneholder ikke tidspunkt dersom det ikke er satt på konkurransen
  – Utenlandske stevner er nå del av SkytterAdmin og kommer med i terminlisten.
  – Det er blitt mulig å søke på flere klubber/grupper samtidig
  – Dato-kolonnen er splittet i «Fra dato» og «Til dato»
 • Min Idrett-appen
  – Inn under knappen «Beskrivelse»: Info fra feltene Arrangør, Klokkeslett, Nivå/type, Premieringstype.
  – Klokkeslett med på «kortvisningen» av hvert stevne
  – Dersom skytter er medlem av mer enn en klubb, kan skytter velge hvilken klubb som skal komme på startkortet
  – Utvidelse av søkefunksjonen til å omfatte «Øvelsesgruppe» («Krets» er dog ikke søkekriterie ennå)
 • Integrasjonstester med stevneleverandører
  – Det har blitt identifisert en vesentlig feil som har forårsaket problemer for resultatimport, denne er nå rettet.
  – Det er pr. i dag ikke integrasjoner med Megalink, Kongsberg og SIUS.
«100 på topp»:
 • 100 på topp er nå del av løsningen for de fleste øvelser, dvs alle øvelser som baserer seg på skutt resultat før eventuelle finaler
 • Selv om få stevneløsninger laster opp resultater direkte til 100 på topp, har enten arrangør eller vi sentralt manuelt lagt inn så mange resultater som mulig
 • Spesielt for riflearrangører: Vi har noen utfordringer med desimaler og om det er brukt «punktum» eller «komma» som skilletegn. Begge deler vil være ok fra februar-versjonen, men i denne versjonen ber vi dere bruke «komma» som skilletegn
 • Utenlandske stevner kommer med så langt vi sentralt har oversikt over dem og får dem registrert i terminlisten
 • Dersom du vet om et utenlandsk resultat som ikke er med i 100 på topp, ber vi deg sende link til stevnets resultat-liste på nett til resultat @ skyting.no
 • Vi har dog et forbehold om at vi har fått mye ny funksjonalitet til testing de siste 20.januar slik at noe funksjonalitet kan mangle.
Noen saker som IKKE er med i denne versjonen:
 • Ranking (klasseføring)
  – Feltpistol og Sporting som baserer seg på ranking-poeng (og altså ikke skutt resultat) er ikke del av «100 på topp»
  – Vi planlegger og håper å kunne ha med funksjonalitet for klasseføring i feltpistol-øvelsene i versjonen som lanseres i slutten av februar.
 • Det er pr i dag ikke integrasjoner med Megalink, Kongsberg og SIUS. Vi har jobbet med Megalink siden juni 2016 og håper snart å ha de på plass.
 • Ingen godkjente stevner i terminlisten skal slettes, de skal settes til «Avlyst». Muligheten for å slette er fortsatt ikke fjernet.
 • Bekreftelsen som sendes ut når du har meldt deg på lag/skive sier at du er påmeldt når du stevnet starter. Påmeldingen er riktig i SkytterAdmin, det er bekreftelsen som er feil. Dette er ikke rettet ennå.
 • Vi ønsker å ha utskriftsdato på startkortet. Dette kommer med i neste versjon.
 • Generering av startkort av medlems-/klubbansvarlig er tungvinn. Det blir en forbedret løsning i neste versjon.
 • For riflearrangører: Både «punktum» og «komma» vil godtas som desimalskille fra februar-versjonen. I denne versjonen godtas bare «komma».