Nye konkurransetilbud for ungdom fra 2017

Helt siden 1982 har vi hatt Rekrutteringsskyting i Norges Skytterforbund, og rifle har hatt Norges Cup siden 2002. Vi evaluerer hele tiden effekten av de sentrale tiltakene, og vi ser at vi ikke opplever forventet effekt av Rekrutteringsskytingen. Prosjektene har ikke bidratt til økt rekruttering, og fungerer heller ikke som et godt konkurransetilbud for ungdomsgruppa. Saken ble lagt frem for forbundsstyret i 2016 og der ble det enighet om at man ønsket å videreutvikle og fornye konkurransetilbudet for ungdom.

I 2016 har ungdomsutvalget jobbet med å utvikle et nytt og mer attraktivt konkurransetilbud for ungdom.

Hva blir nytt i 2017?

Ungdomsutvalget på møtet i oktober 2016

Dagens NC for rifle og Rekrutteringsskyting vil bli erstattet med en Ungdoms Cup for alle 4 grener – de vil selvfølgelig ha hvert sitt konkurranseprogram (luftskyting for pistol, rifle, viltmål og nordisk trap for lerdue). For lerdue vil cupen gå over 5 runder fra april til august, mens for pistol, viltmål og rifle vil cupen gå over 5 runder november 2017 til mars 2018. Skytterne vil da konkurrere i klassen de tilhører i 2018, dersom skytteren tilhører U-12 i 2017 vil han/hun delta i U-13 gjennom hele cupen. Det vil også komme online registreringsark der klubbene enkelt kan registrere resultatene selv, og skytterne vil også enkelt kunne gå inn for å se hvordan de ligger an i cupen.

Lerdue vil få informasjon om hvordan cupen gjennomføres i løpet av februar, mens de andre grenene vil få info senest i september.

Dette nye tilbudet er utarbeidet av ungdomsutvalget og forbundskontoret, og alle gleder seg til å kunne tilby konkurranse i klubb for alle grener. Ikke alle klubber har like stort konkurransetilbud lokalt og dette gir dem en mulighet til å trene på konkurranseprogrammene, samt at det kan bidra til en trygg start for de som skal konkurrere for første gang.

Skyttere i ungdomsklassene vil fortsatt kunne skyte om rekrutteringsmerkene: bronse, sølv og gull. Poengkravene for de ulike merkene vil bli lagt ut på skyting.no og link til dette vil bli sendt ut til alle klubbene. Dette vil kanskje være mest aktuelt for de yngste skytterne og de som ikke er gamle nok til å kunne konkurrere i U-12.

Vi gleder oss til å sette i gang!