SkytterAdmin, ny versjon 21.februar

Det har allerede skjedd en rekke oppdateringer siden versjonen som ble lagt ut 24.januar. I denne statusrapporten finner du en kortversjon av hva som er nytt, forbedret og rettet fra 24.januar og frem til ny versjon som er gjort tilgjengelig 21.februar. Superbrukerne har gitt oss mange nyttig innspill underveis og flere av disse har vi allerede fått implementert.

Den største endringen er at klubben nå har fått mulighet til å skrive ut startkort til medlemmene, tidlugere var den eneste muligheten til å hente ut startkort at den enkelte skytter går inn via sin egen Min Idrett-side (som fremdeles vil være normalløsningen). Den nye løsningen innebærer at kortene nå også kan skrives ut fra ResultatAdmin, samme sted som klubbene registrerer klasseføring for sine medlemmer.

Av andre endringer som kan nevnes er at kvitteringen som skytterene får etter påmelding, er blitt mer informativ, og dessuten er flere rutiner rundt påmelding og resultategistrering blitt forbedret.

Les hele statusrapporten her (pdf).