Hederstegn til Bjørg Melhus

Bjørg Melhus ble tildelt kretsens hederstegn på kretstinget 25.februar.

Bjørg har gjennom en årrekke lagt ned en stor innsats for kretsen, blant annet mange år på Rogaland Open.