Endringer av sikkerhetsreglementet

Medieoppslag de siste dagene har vist at det har vært uklare regler rundt personer som mister retten til å inneha våpen. 2. mars vedtok NSFs styre en regelendring.

Forbundsstyret vedtok på sitt møte et tillegg til Fellesreglementet del II, Sikkerhetsregler. Dette er for å hindre at en person som av politiet anses for uskikket til å erverve eller inneha våpen, skal kunne påberope seg rett til å delta i klubbens skyteaktivitet.

– Vi vil lukke muligheten for at personer som er fratatt våpen fortsatt skal kunne drive organisert trening i våre klubber, sier generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund, til NRK i gårdagens sak.

Videre utdyper han at dette er på rene sikkerhetsmessige grunner. Om politiet mener at en person ikke er skikket til å ha våpen, bør vedkommende heller ikke ha mulighet til å trene med dette.

En forutsetning for at bestemmelsen skal få full virkning, er selvsagt at klubben får melding fra politiet ved for eksempel  tilbakekallelse av våpenkort, eller ved avslag på ervervstillatelse for skytevåpen. Dette er en utfordring, siden politiet per dags dato er bundet av taushetsplikten.