Rolig og konstruktivt forbundsting

Håvard Larsen tar over president-klubba fra Jan Tore Berg-Knutsen etter Norges Skytterforbunds ting, som ble avholdt på Fornebu i Bærum i helga. På tinget var 86 delegater samlet for å trekke opp rammene for Skytterforbundets arbeid for åra framover og velge styre og komiteer som skal lede forbundet de kommende to åra.

Sjølve forbundstinget ble avholdt søndag, mens lørdagen ble brukt til et informasjons- og diskusjonsmøte der store saker som omorganiseringen av forbundet, SkytterAdmin, toppidrettssatsingen og Skytternytt ble behandlet. Hovedsaken både lørdag og søndag var omorganiseringen av forbundet, der de fire grenbaserte fagkomiteene var foreslått erstattet av tre komiteer på områdene breddeidrett, toppidrett og teknisk. Det ble lite diskusjon rundt forslagene som berørte denne omorganiseringen, og de ble vedtatt med stort flertall. Skytter-Norge er tydelig klar for å prøve ut en ny måte å organisere virksomheten på, på tvers av den tradisjonelle grenstrukturen.

Langtidsplan og – budsjett ble også enstemmig vedtatt, og valgkomiteens kandidater til vervene i styret og komiteer ble alle sammen valgt med akklamasjon.

Forbundsstyret for perioden 2017-2019 ser dermed slik ut:
President Håvard Larsen
Visepresident Line Teppdalen
Leder Breddeidrettskomiteen Kenneth Eikenes
Leder Toppidrettskomiteen Ingrid Stubsjøen
Leder Teknisk komite Tom Lauritzen
Varamedlemmer Esten Murbreck og Annette Hovstø

Og slik ser de ut:


Fra venstre: Kenneth Eikenes, Annette Hovstø, Håvard Larsen, Line Teppdalen, Esten Murbreck, Ingrid Stubsjøen (Tom Lauritzen var ikke til stede).

På tinget ble det også delt ut utmerkelser. Knut Trulsrud og Helge Stubberud fikk utdelt NSF hederstegn i gull, og disse fikk forbundets plakett: Kenneth Eikenes, Gunnar Filtvedt, Ole Henrik Gusland, Gyda Ellefsplass Olsen, Lise Wold. Vi kommer tilbake med nærmere presentasjon av de som ble hedret.

Fullstendig liste over styret og komiteene (de ulike utvalgene under Breddeidrettskomiteen pekes ut av styret):

President Håvard Larsen Lørenskog
Visepresident Line Teppdalen Løten
Leder BIK Kenneth Eikenes Oslo
Leder TIK Ingrid Stubsjøen Oslo
Leder TK Tom Lauritzen Bodø
Vara 1 Esten Murbreck Hamar
Vara 2 Annette Hovstø Skien
Nestleder BIK Thomas Strøm Stavanger
Utvalgsleder BIK Nils Joten Gjesåsen
Utvalgsleder BIK Torodd Laffen Solberg Grimstad
Utvalgsleder BIK Paul Otto Vatne Skarnes
Utvalgsleder BIK Maren Galguften Lunsæter Tromsø
Utvalgsleder BIK Asta Kvalbein Bryne
Nestleder TIK Ole Henrik Gusland Horten
Komitemedlem TIK Svein Roger Stamnestrø Mysen
Komitemedlem TIK Vebjørn Berg Blaker
Komitemedlem TIK Tor Heiestad Bærum
Nesteder TK Magnus Strømdal Trondheim
Komitemedlem TK Kato Nordsveen Løten
Komitemedlem TK Grethe Martinsen Løten
Komitemedlem TK Knut Leer Noresund
Leder Kontrollkomite Rune Sørlie Flisa
Medlem Linda Pettersen Skien
Medlem Roy Hjetland Røyken
Vara Hans Kristian Jensrud Oslo
Vara Jan Enevold Brække Blommenholm
Leder Lovkomite Andrew Kennedy Walls Skien
Medlem Tove Jacobsen Oslo
Medlem Helge Stubberud Skien
Vara Jørn Lone Rutlin Årdalstangen
Vara Mette Ellefsen Hamar

Valgkomiteen som skal jobbe fram mot tinget 2019, består av:

Leder Tom Cato Karlsen Pistol
Nestleder Holger Vilter Pistol
Medlem Stein Otto Strøm Lerdue
Medlem Nils Håvard Dahl Pistol
Medlem Knut Bakken Rifle
Medlem Vera Tingsrud Rifle
Varamedlem Magne Østby Lerdue
Varamedlem Håvard Ellefsen Rifle
Varamedlem Lindy­-Margrete Tennstrand Pistol
Varamedlem Henrik Tvengsberg Rifle