Dialog med kretsene

Forbundsstyret og Administrasjonen ønsker en tettere kontakt med kretsene. Det er derfor besluttet å gjennomføre to møter med kretslederne før sommerferien og minst tre i andre halvår. Disse gjennomføres som telefonkonferanser. Referat fra disse møtene ønsker vi å gjøre kjent for alle medlemmer via skyting.no.

Hovedhensikten med disse møtene er å gi skytterkretsene mulighet for å komme med innspill til Forbundsstyret med komiteer om hvor skoen trykker. Det vil bli ført referat fra møtene slik at vi kan vise medlemmene hva som kommer opp og hva vi gjør med det. Referatene vil bli lagt på skyting.no. I det første møtet 26.april fokuserte vi på hva kretslederne har av innspill samt gi kretslederne en overordnet status på arbeidet Forbundsstyret har gjort siden Forbundstinget. I det andre møtet 08.juni vil vi fokusere hva vi har gjort med sakene som kom opp 26.april. Engasjementet i møtet var bra og det kom opp mange saker vi skal jobbe med. Vi har også påbegynt et arbeid med en håndbok for kretsene som kretsene har gitt mange innspill til. Håndboken skal behandles i Forbundsstyremøtet 08.mai for deretter å bli lagt ut på skyting.no.

Se referat fra møtet 26.april . Dette vil bli oppdatert ca 10.mai med hvilke saker vi arbeider med.