Presidenten har ordet, nr. 1, 2017

Jan Tore Berg-Knutsen

Ja, det er første gang jeg skriver denne spalten for vår nye, digitale utgave.

Styret er nå i full gang med arbeid med saker til Forbundstinget. Det blir sikkert et meget interessant Ting. Jeg håper alle er innstilt på å bidra med positivitet til de mange forslag Forbundsstyret fremmer. Vi håper at forslagene kan bidra til et modernisert forbund, selv om det kan bli større endringer i nåværende oppbygging.

Selve organisasjonsprosessen og de store nyvinningene på IT-siden, krever svært mye av ressursene. Det har vært lagt ned mye arbeid av administrasjonen, og ikke minst pådriverene Håvard Larsen og Kenneth Eikenes, men det ser ut til at vi lykkes med svært mye av det som implementeres.

Vår dynamiske Sportssjef Tor-Idar Aune skaper entusiasme og innsatsvilje hos våre potensielle landslagsutøvere. Dette er meget positivt og jeg er sikker på at hans (og våre) ønsker vil kunne bli oppfylt. OL i Tokyo i 2020 er det vi jobber mot. Det er mange målepunkter underveis, vi får se hvordan det går i tiden fremover. Kvoteplasser til OL blir ikke delt ut i 2017, men i 2018 er det flere muligheter.

Våre venner i Olympiatoppen har delt ut støtte og stipender som jeg synes vi bør være fornøyde med, særlig i et år hvor vinter-OL vil stå i fokus. Vi er på alle måter med.

Jeg har meddelt valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg på Forbundstinget. Komiteen er i godt arbeid med den nye styresammensetningen. Jeg har vært med i styret i ni år, og synes nå at det er på tide med nye krefter. Men jeg er som dere spent på hva resultatet blir når valgene kommer på slutten av Forbundstinget.

Utfordringene vedrørende skytebanesituasjonen er dog like aktuell som for ni år siden. Vi ønsker å modernisere og miljøforbedre Løvenskioldbanen, men her er det stadig uavklart om vi får lov til å disponere området rundt banen til massemottak. Vår tomt er dessverre ikke stor nok til de arbeidene vi mener er nødvendige for å få til dette på en god måte. En annen banesak: Nordstrand Sportsskyttere og Nordstrand Skytterlag har igjen fått store bevilgninger av et enstemmig Oslo Bystyre til å sprenge ut en fjellhall til skytebane. Vi håper dette vil lykkes denne gangen!

I tillegg til behandling av forslag til Forbundstinget, skytebane-situasjonen og implementering av nye IT-løsninger, jobber også styret med våpenloven og forbereder oss på et nytt EU-direktiv som kommer. Det er mange utfordringer å ta hånd om.

Gode venner, lykke til med dette nye Skytternytt, må det bli vel mottatt av dere brukere og lesere. Jeg ser frem til den videre utviklingen av vår måte å kommunisere på, og ønsker den nye redaktøren lykke til.

Med husk fortsatt: VI ER ALLE SKYTTERE!

Jan Tore Berg-Knudsen
President