Siste nytt fra fagkomité rifle, Skytternytt nr. 1, 2017

Det nærmer seg slutten for inneværende tingperiode, og trolig også for fagkomiteene slik vi kjenner dem i dag. FKR har selvsagt vært involvert i arbeidet med forslag til ny organisasjon, og har vært særlig delaktig i utforming av den nye Toppidrettskomiteen.

Den senere tiden har FKR blant annet jobbet med ferdigstillelse av årsrapporten for 2016, oppfølging og rekruttering av NM-arrangører, utarbeidelse av kriterier for tildeling av kongepokalen 2017, samt oppfølging av reglementsendringer.

Reglement

ISSF har i kjent stil gjort en rekke endringer i reglementene for flere av riflegrenene, gjeldende fra 1. januar 2017. Fagkomiteen jobber med å vurdere nasjonale tilpasninger der det er nødvendig, og vil offentliggjøre dette på Skytterforbundets nettsider så snart dette er klart. Utgangspunktet er at vi i NM og andres nasjonale stevner fortsatt skal følge ISSF sitt reglement, men med samme nasjonale tillempinger som tidligere vedrørende utstyrskontroll.

Noen av de viktigste endringene i ISSF sitt reglement for rifleskyting er:

  • Skyggelapper på siden av ansiktet er ikke tillatt. Kun én lapp foran ikke-sikteøyet, maks 30 mm bredde.
  • Endringer i finaleprogram i énstillings-konkurranser (luftrifle og 60 skudd ligg) – to femskudds-serier på 250 sekunder (luft) eller 150 sekunder (ligg). Deretter 14 enkle konkurranseskudd (50 sekunder luft, 30 sekunder ligg). Eliminasjon av skytteren med dårligste sum etter 12 skudd, og deretter etter annethvert skudd til gull- og sølvmedalje er avgjort. Totalt 24 skudd i finalen i énstillings-konkurranser.
  • Regler for justering av kolbekappe på luftgevær og standardgevær er tilpasset moderne kolbekapper.
  • Forskjeftet på luftgevær og standardgevær kan nå bygge inntil 12 cm ned fra løpets senterlinje.
  • Bakskjeftet mellom pistolgrepet og kolbekappa kan ikke bygge mer enn 14 cm ned fra løpets senterlinje. Gjelder ikke treskjefter (dvs. gamle Anscütz- og Feinwerkbauskjefter kan fortsatt brukes).
  • Begrensningen på kolbekappens nedre punkt er fjernet.

ISSF sitt reglement gjeldende fra 1.1.2017 finnes her: http://www.issf-sports.org/documents/rules/2017/ISSFRuleBook2017-1stPrint-ENG.pdf

OL-øvelser

Det har vært mye diskusjon i skyttermiljøet etter at det ble foreslått å gjøre endringer i skytegrenene i OL. Mange nasjonale skytterforbund og profilerte skyttere har vært sterke motstandere av foreslåtte endringer, men ISSF har nå valgt å støtte forslaget som går ut på å fjerne 60 skudd liggende som OL-gren, til fordel for en kjønnsblandet lagkonkurranse på luftgevær. Se referat fra ISSF Executive Committee-møtet 21.-22. februar her: http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=2731

IOC sin programkomite vil i løpet av sommeren bestemme det endelige programmet i OL i Tokyo 2020.

Norgesmesterskap

FKR har de siste årene strevd med å finne NM-arrangører, og det er beklagelig at vi ikke har klart å finne arrangører utenfor Østlandet. Nå skal det sies at både Kisen MSL, Nordstrand SS og Elverum RK, har gjort en formidabel jobb med sine arrangementer, men det er ønskelig med litt større spredning på NM-arrangementene. Tilbakemeldingene fra blant annet deltagerne på riflekonferansen i 2016, var at NM har blitt et særdeles krevende arrangement. Spesielt ble NM 50m utpekt som det mest krevende mesterskapet å arrangere grunnet plassmangel, tidspress mtp antall øvelser og ikke minst finalene, samt for få ildsjeler i klubbene.

FKR har fått på plass arrangører til mesterskapene i inneværende år, men har dessverre ikke lyktes med å få landet noen arrangører i 2018. Sitter du på gode idéer eller tiltak for å sikre NM-arrangører i årene fremover, send oss gjerne innspill.

Oversikt over NM i 2017:

  • 10m arrangeres av Kisen og 15m arrangeres av Nordstrand 15. – 19.mars.
  • Landsstevnet for rekrutter 10m arrangeres i forbindelse med ungdomslekene på Lillehammer 21.-23. april.
  • Landsstevnet for rekrutter 50m arrangeres av Numedal 26. august.
  • NM 50 og 300m arrangeres av Elverum 7. -10. september.

Som avtroppende leder av FKR vil jeg takke for fire begivenhetsrike år i Norges Skytterforbund. Det har vært en lærerik og spennende erfaring, som har lært meg mye om organisasjonsarbeid generelt og vår egen organisasjon spesielt. Tusen takk til fagkomiteen, styret og administrasjonen for godt samarbeid de siste fire årene. På gjensyn!

Med vennlig hilsen

Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle