NSF søker NM-arrangører 2018

Skytterforbundet søker arrangører til en rekke mesterskap neste år, se lista nedenfor. Vi oppfordrer alle klubber om å søke på disse arrangementene.

Disse NM’ene mangler arrangør:
Leirdue: Skeet, OL-trap, Dobbeltrap, FITASC Compak Sporting.
Pistol: Bane
Viltmål: Alle mesterskap

I 2018 er det også Norge som står for tur til å arrangere Nordisk mesterskap for junior, alle grener.

Som dere ser har vi mange store arrangement som vi mangler søkere/arrangører til. For at vi skal kunne gi alle en sjanse til å søke, er søknadsfristen for disse arrangementene til 1. juni 2017. Etter den tid vil BIK/ARD (utvalget for arrangement, reglement og dommere) bruke litt tid på vurdere søkerne og tildele arrangementene. Vi planlegger å foreta tildelingene innen 1. juli.

Om dere ikke kan ta et slik arrangement i 2018, er kanskje 2019 eller 2020 året for dere. Å ha et slik arrangement kan være positivt både for nærområdet og ikke minst for klubben. Vi ser at mange av disse arrangementene kan være store for en klubb, vi oppfordrer derfor klubber til å se på muligheten for ta et slik arrangement i samarbeid med naboklubben eller -klubbene.

BIK/ARD ønsker å kunne fordele og tildele disse arrangementene i god tid, derfor vil først tildelingsrunde for 2019 blir i løpet av juli 2017. Kast dere derfor rundt og send inn en søknad. Søknader som ønskes å bli tatt i betraktning ved første tildeling, må være oss i hende innen 1. juli 2017.

Søknader sendes til følgende e-post-adresse: nsf @ skyting.no og bikard.nsf @ gmail.com.