Lansering av Ungdomsloftet.no

10. mai lanserte Idrettsforbundet nettsiden ungdomsløftet.no, hvor de har samlet 30 ulike reportasjer og filmer med tips og råd til god ungdomsidrett. Blant annet med innslag fra Kisen MSL!

– Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Hun forteller at alle idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser skal ha fått e-post om storsatsingen.

30 filmer og reportasjer fra 30 ulike idretter

Ungdomsløftet.no består i dag av 30 ulike reportasjer og filmer fra ulike idrettslag og idretter som har gjort større og mindre grep for at nettopp ungdom skal trives og være i aktivitet lengst mulig.

Kisen Miniatyrskytterlag er med og forteller om hvordan de innførte treningsdagbok som en del av hverdagen på skytebanen.

Send inn ditt tips på et godt ungdomstiltak!

Er du utøver, trener eller tillitsvalgt i et idrettslag som er spesielt gode på å motivere og inspirere ungdom mellom 13 og 19 år til å drive idrett? I så fall ønsker de å høre din historie og presentere den på nettsiden.
Ta kontakt med på ungdomsidrett @ idrettsforbundet.no
– Vi ønsker å lage en levende nettside hvor vi kan fylle på med flere gode eksempler etter hvert som vi mottar tips, sier Godager avslutningsvis.