Norges Skytterforbund søker anleggskonsulent

Norges Skytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund. Forbundet har ca. 33 000 medlemmer fordelt på 520 klubber. Aktiviteten er fordelt på grenene lerdue, pistol, rifle og viltmål. Mange klubber har utfordringer knyttet til bygging og rehabilitering av skytebaner og det er også behov for å kunne bistå når det gjelder støy- og miljøkrav til eksisterende skytebaneanlegg.  Vi søker derfor etter en anleggskonsulent.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning mht bygging og rehabilitering av skytebaner
 • Skytebanebefaringer
 • Plansøknader og oppfølging mot kommunale myndigheter
 • Samarbeid med arkitekter og andre fagpersoner innen området

Det må i perioder påregnes en god del reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Dokumentert kunnskap om spillemiddelfinansiering av idrettsanlegg
 • Inngående kunnskap om planprosesser ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg
 • God kunnskap om Plan- og bygningsloven med relevante forskrifter
 • God kunnskap om støy- og miljøkrav knyttet til skytebaner
 • God kunnskap om gjeldende sikkerhetsforskrifter for skytebaner

Personlige kvalifikasjoner

 • Strukturert
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • God på prosjektoppfølging
 • Gjennomføringsevne

Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes pr. e-post til nsf @ skyting.no, innen 15. juni 2017.

Søknader blir ikke returnert.

Kontaktperson: Generalsekretær Arild Groven, tlf. +47 416 76 484/ +47 21029852

Stillingsannonsen kan lastes ned som pdf her