Endringer i OL-programmet 2020

ISSF hadde ekstraordinær generalforsamling 25.juni i München hvor NSFs generalsekretær og president deltok. 137 nasjoner var representert (derav 40 ved fullmakt). Tema for generalforsamlingen var endringene i øvelsesprogrammet i OL 2020. IOC tok beslutning om programmet for Tokyo 2020 den 9.juni 2017 (dette IOC-møtet var opprinnelig planlagt ca 10.juli), som medførte at beslutningen var tatt før den ekstraordinære generalforsamlingen. 50M rifle 60 skudd liggende, 50M pistol og dobbel-trap er ute av OL-programmet i 2020 og erstattes av mix-øvelser (lag med en kvinne og en mann) i 10m luftpistol, 10m luftrifle og trap. ISSF nedsetter en komite umiddelbart som skal se på hva som er best for ISSF fra 2024, beslutningen tas av IOC i desember 2020.

Hvorfor skjer endringene?
IOC besluttet i 2014 en plan frem mot 2020 (Olympic Agenda 2020 – Time to Change) med 40 anbefalinger. Tre av disse er;

 • Nr 9: Rammeverk er 10.500 deltagere (før nye sporter i 2020). I Rio var det ca 10.800.
 • Nr 10: Øvelses-basert (ikke antall sporter). Måltallet er 310, var 308 i Rio.

Nr 11: Lik kjønnsfordeling. Måltallet er 50%, var 46,2% i Rio, blir 48,8 i Tokyo

IOC gjorde en kartlegging av alle øvelser etter Rio 2016, også de 15 øvelsene innen skyting. Rankingen er basert på TV-timer, oppslag i digitale media, antall presseartikler, osv. Rankingen etter Rio 2016 er:

 1. 10m luftrifle kvinner
 2. 10m luftpistol menn
 3. 10m luftrifle menn
 4. 10m luftpistol kvinner
 5. 25m silhuettpistol menn
 6. Trap menn
 7. 50m rifle helmatch menn
 8. 50m rifle halvmatch kvinner
 9. Trap kvinner
 10. 25m finpistol kvinner
 11. Skeet menn
 12. Dobbel trap menn
 13. Skeet kvinner
 14. 50m fripistol menn
 15. 50m rifle, 60 skudd liggende, menn

Hvilke muligheter hadde ISSF?
Redusere kvoteplasser til menn og øke kvoteplasser til kvinner

 1. Å introdusere nye kvinnelige øvelser
 2. Å bytte ut eksisterende øvelser for men med øvelser for kvinner
 3. Å la kvinner skyte eksisterende øvelser for enn å gjøre det om til en team-event
 4. Å ta eksisterende øvelser for menn og erstatte dem med mixed team i andre øvelser

ISSFs konklusjoner ble bygget på:

 • Vi må verne om å ha 15 øvelser
 • Vi må være transparent med IOCs krav om lik kjønnsfordeling av øvelser
 • Evalueringen av RIO 2016 må med i evalueringen
 • At de aller fleste forbundene har mulighet til å vinne kvoteplasser
 • Alle øvelsene fortsetter som verdensmesterskap etc
 • IOC var svært positiv til team-skytinger
 • Ytterligere 3 gullmedaljer kan vinnes, dvs 18 i stedet for 15
 • De 3 øvelsene har en mulighet til å komme tilbake i 2024

Antall kvoteplasser i 2020 pr gren og kjønn:
Leirdue                Menn 56, kvinner 56
Pistol                    Menn 59, kvinner 59
Rifle                     Menn 65, kvinner 65

Tokyo 2020 vil ha 48,8 % kvinnelige øvelser. Mixed øvelser vil øke fra 9 til 18. IOC reduserer antall utøvere med 285 fra Rio til Tokyo.

Hvorfor akkurat disse 3 øvelsene?
50M Pistol og Dobbel trapp har tilnærmet ingen kvinnelige deltagere i World Cup.

50M Rifle 60 skudd liggende har mange utøvere, men er lavest ranket av de 15 øvelsene når det gjelder TV-tittere, digitale media, etc. Antall kvoteplasser pr kjønn for rifle er 65. Dette fordelt på 2 øvelser gir 32/33 kvoteplasser pr øvelse, mens delt på 3 øvelser gir det 22/22/21 kvoteplasser pr øvelse. Det siste vil gjøre det svært vanskelig å klare en kvoteplass i alle 3 øvelsene for begge kjønn.

Alle konkurranseformer fortsetter som før for 50M pistol, dobbel-trap og 50M rifle liggende, med unntak av World Cup for senior. I tillegg introduseres det et Master verdensmesterskap for alderen 40+.

Laser-øvelser
IOC har ingen planer om å introdusere laser-øvelser.

Oppsummering
IOC har bestemt programmet for alle grener og øvelser i Tokyo 2020. Dette må ISSF godta på lik linje med alle andre forbund. Det er åpning for endringer til 2024 basert på erfaringene fra 2020. ISSF skal innstille høsten 2020 og IOC tar beslutningen i desember 2020.

Det har vært mange signaler om uenighet innad i ISSF de siste månedene. Den ekstraordinære generalforsamlingen fikk ryddet i mange av disse uenighetene.

En refleksjon er dog: Åpenhet er viktig. Hadde delegatene visst i april det de fikk vite i München på søndag, hadde det ikke vært nødvendig med noen ekstraordinær generalforsamling. 49 land ba om denne generalforsamlingen, Norge var ett av dem. 53 land sa nei, men siden 49 land er mer enn minstekravet på 25 land ble møtet avholdt.

Har du spørsmål, ta kontakt med generalsekretæren eller presidenten.