Uttak Nordisk felt

Uttak til Nordisk mesterskap i feltpistol er søndag den 16 juli kl 10.00 på Løvenskioldbanen.

De som er med på uttaket er:
De 8 beste menn og 8 beste kvinner – sammenlagt i finfelt og grovfelt
De 8 beste juniorene i finfelt (Ungdommer kan være med om man ikke har nok juniorer, men må da påregne å skyte med 1 hånd)

Disse 24 skytterne kvalifiserer seg til eget uttak som organiseres av (BIK/NSF) hvor det skal stå igjen
4 menn
4 kvinner og
4 juniorer.

Selve gjennomføringen:
Det skal på forhånd være plukket ut 3 hold i den allerede oppsatte feltløypa hvor uttaket blir gjennomført med
1 runde finpistol
1 runde grovpistol for menn og kvinner
2 runder finpistol for juniorene.

Det er ikke tillat å bruke revolver som grovpistol.

På uttaket skytes det med 1 hånd, fri, og 2 hender (gjelder da også om det er ungdommer med).

Det praktiseres tvungen skuddfordeling slik at alle skiver skal skytes på.