Forbundsting i European Shooting Confederation (ESC) og litt til

President Håvard Larsen og generalsekretær Arild Groven representerte Norge på det europeiske skytterforbundets (ESCs) generalforsamling i Baku 21. og 22. juli, i forkant av europamesterskapet. Her ble nye arrangørsteder bestemt, noen viktige foredrag holdt og nytt styre valgt. Nordic Shooting Region hadde et møte i etterkant av tingforhandlingene hvor viktige beslutninger ble tatt. Her kommer et kort sammendrag fra presidenten:

General Assembly i ESC
En generalforsamling og/eller et forbundsting har mange formelle saker som årsberetninger, regnskap, revisjonsrapporter, endringer i reglementer for styre og stell, osv. Alt dette gikk smertefritt.
Vi fikk presenterte anleggene for Györ i Ungarn for 10m luft 16.-26. februar 2018. Det blir bra. EM alle grener i nord-Italia i 2019 blir ikke kompakte. Tre arrangementssteder med ca 3 timer med bil mellom dem.
10m luft i 2020 ble tildelt Polen (Wroclaw), mens Finland ble tildelt dette i 2021 (deres nye anlegg vest for Helsinki). EM alle grener 2021 har pr i dag ikke søkere. EM leirdue i 2020 blir i Frankrike på deres nye anlegg 2,5 timer kjøring fra Paris.
Blant flere gode foredrag vil jeg fremheve Anna Leshchikova fra Russland som holdt et innlegg om sportskytingens utfordringer i lys av IOCs holdning til noen av våre øvelser, våre ikke fullt så gode seertall på TV, Internett, etc. og at vi som forbund ikke har en generalsponsor. Dette foredraget kommer jeg tilbake til i en artikkel medio august.

Det er bra at våre nordiske kollegaer sørger for at Norden har representanter i presidiet. Pekka Kuusisto fra Finland ble valgt som en av 3 visepresidenter, Christina Ahlstedt fra Sverige ble valgt som medlem av presidiet, mens leder for Press and Promotion Committee fortsatt er Risto Aarrekivi fra Finland. Kerstin Brodin fra Sverige ble utnevnt til Honoary Member of ESC etter å ha gjort en svært god jobb i mange, mange år.

Nordic Shooting Region (NSR)
I følge de som i dag sitter i de ulike president-stolene, har ikke den nordiske organisasjonen fungert tilfredsstillende de siste årene. Det er Norge som har president-skapet frem til august 2018 og derfor tok jeg initiativ til et møte 22. juli. Jeg ba om at dette møtet ble formelt slik at vi kunne ta noen beslutninger. Dette støttet de andre landene.
Det ble vedtatt at Estland nå er en del av NSR. Nå er vi altså 7 land: Danmark, Estland, Finland, Island, Norge, Storbritannia og Sverige.
Nordisk juniormesterskap alle grener skal gjennomføres 23.-26. august 2018. Arrangementssteder blir Alfhallen, Kolsås og Løvenskiold. Det ble vedtatt at mixed øvelsene for første gang skal være en del av mesterskapet. Videre ble det vedtatt at arrangørlandene så langt de ønsker det også gjennomfører nordisk mesterskap for seniorer.
Web-siden til Nordic Shooting Region vil bli oppdatert så snart som mulig og det vil bli gjennomført General Assembly for NSR i Oslo 24.august 2018.

EM i Baku
Det er mange egne artikler om EM, her kommer noen få kommentarer: Når dette skrives er treninger og konkurranser i gang. Jeg har pr mandag ettermiddag overvært silhuettpistol, OL-trap og rifle-øvelsene på 50M liggende. Et fantastisk anlegg med mye vind og en arrangørstab som trenger å bli bedre.
Mandag kveld har jeg invitert alle skyttere og ledere på middag. Vi blir ca 30 stykker.