DFS – Skyttertinget 2017

Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en viktig samarbeidspartner for NSF, spesielt innen omdømme, våpenlovgivning og anleggsutvikling. Presidenten deltok som gjest på DFS sitt Skytterting 29.juli 2017 som ble avholdt i forbindelse med Landsskytterstevnet 2017 i Førde.

DFS er en meget tradisjonsrik og høyt aktet organisasjon som er 125 år i 2018. Stortinget vedtok ny formålsparagraf for DFS i 2016:

Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Formålsparagrafen befester at DFS har et oppdrag fra Stortinget, at DFS er svært viktig for god våpenkultur, god utbredelse av skyteferdigheter og at det sikres skytebaner til nytte for samfunnet. NSF kan nesten fullt ut stille seg bak denne formålsparagrafen. Dog har NSF et vesentlig bredere oppdrag når det gjelder flere grener, flere internasjonale forbund, medlem av Norges Idrettsforbund og en toppidrettssatsning med og uten funksjonshemming. Det er Presidentens vurdering at NSF bør ytterligere utvikle det gode samarbeidet med DFS knyttet til omdømme, våpenkultur, utbredelse av skyteferdighet og sikring av desentral skytebanestruktur.

Skyttertinget 2016 vedtok en langtidsplan for 2016-2020. Den inneholder blant annet en organisasjons-utviklingsprosess som ledes av visepresident Heidi Skaug. Utvalget skal se på hele strukturen fra antall skytterlag, samlag, landsdelskretser, administrasjon, skytterstyret og skyttertinget, og ansvarsforholdet mellom disse. Prosessen skal lede frem til skyttertingsbehandling i 2020 med behandling i ombudsmøter underveis. Ombudsmøter kan sammenlignes med NSF sine fagkonferanser og kretsledermøter.

Bodø Østre Skytterlag ble tildelt LS 2021 som eneste søker. For øvrig orienterte Stjørdal Skytterlag som arrangerer av LS 2018 en status på arbeidet. De er i rute.

På fredagen før Skyttertinget var President Tom Tvedt i Norges Idrettsforbund gjest på hovedarenaen. Idrettspresidenten ønsker å synliggjøre flere ting. En av disse er hvordan DFS, NSF og NIF kan samarbeide for å legge grunnlag for flere medaljer i fremtidige mesterskap, ikke minst i Tokyo 2020. Tvedt benyttet også anledningen til å spørre aktive skyttere som Karoline Hansen og Ragnhild Haugen (se forsidebilde) om hva som skal til for å bli enda bedre til OL 2020. Svaret var i korthet: Mer tid til trening (skyting, fysisk, mentalt, hvile) eller sagt på en annen måte «frikjøp av arbeidstid». Tvedt svarte at NIF i samarbeid med NOK (Norges Olympiske Komite) arbeider med hvordan dette kan gjøres for de aller beste uavhengig av særforbund.