Skytterkonferansen 2018: «Bredden i NSF»

Skytterkonferansen 2018 vil bli arrangert 26.-28. januar 2018 på Scandic Airport Hotell ved Gardermoen. Hovedtemaet er «Bredden i Norges Skytterforbund», og omfatter alle grenene, inklusiv FITASC og PPC1500. Også toppidretten vil få fokus.

Av president Håvard Larsen

Skytterkonferansen 2018 vil favne hele Norges Skytterforbund, og målet er 500 deltagere, inkludert dagspass på lørdagen. I flyeren lenger ned på siden vil du se en rekke stikkord og oppsummeringer om hva Skytterkonferansen vil omfatte. Følg også med på forsiden til skyting.no, hvor eget banner med «Skytterkonferansen 2018» vil bli oppdatert. Komplett program sendes ut i midten av november. Påmeldingsfristen er 20. desember 2017.

Bakgrunnen for en ny, samlet konferanse er blant annet at det ikke er alle grener som har tradisjon for ha en egen fagkonferanse. Derfor ønsker forbundet å lage en større begivenhet som kan samle og engasjere på tvers av grener og roller, samtidig som de enkelte grenene blir ivaretatt.

Allerede de kommende ukene vil det på skyting.no komme noen konkrete temaer vi ønsker å ha en bred debatt om frem mot Skytterkonferansen, samt diskutere under selve konferansen, og ta beslutninger om i løpet av de første seks månedene i 2018.

Sett av datoene allerede nå. Ta debatten. Vi sees!