Oppdatert lov for NSF

Norges Skytterforbunds ting 2017 vedtok ny lov for forbundet, revidert som en følge av endringer i NIFs lovnorm for særforbund og de endringene i NSFs organisasjon som ble vedtatt på tinget. Den nye loven er nå godkjent av NIF og er lagt ut som pdf-fil på denne siden.