Nå kan du søke om Breddemidler for 2018

Det er klubber og kretser som kan søke om disse midlene. Søknadene skal sendes inn gjennom Questback og du finner søknadsskjema lenger ned.

Breddemiddelutvalget vil bestå av 3 medlemmer fra Breddeidrettskomiteen, med idrettskonsulent i NSF Helene Rønningen som sekretær. Utvalget vil ha et møte i begynnelsen av desember, og klubbene og kretsene vil motta tildelings- eller avslagsbrev før 1. januar 2018.

Søknadsfristen er 6. oktober 2017. Når den har gått ut vil klubbene motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, og evt tilbakemelding på mangler ved søknaden.

For 2017 ble det søkt om tilsammen kr 2 792 000,- fra klubbene og kretsene, mens utvalget har 200 000 å fordele på kretsene og 250 000 til elektroniske skiver.

Spørsmål eller problemer med søknadsskjema? Ta kontakt med:

Idrettskonsulent Helene Rønningen (ferie fra 18. september til 9. oktober)
E-post: helene.ronningen @ skyting.no, tlf: 911 31 131 / 21 02 98 53

eller

Utviklingssjef Lindis Græsdal
E-post: lindis.graesdal @ skyting.no, tlf: 993 24 663 / 21 02 98 32

Viktig:

Hva er breddemidler?

Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag. Utdelingen av breddemidlene er to-delt.

  1. Søknadsbaserte breddemidler
    Denne delen av breddemidlene fordelen gjennom søknad fra klubber og kretser
  2. Direkteutbetaling av breddemidler
    Denne delen fordeles direkte basert på klubbens registrering i Idrettsregistreringen (aktivitet) og Sportsadmin(kurs). Utbetalingen skjer påfølgende år.