Klubbpakka

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy til alle klubber tilsluttet Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund har inngått en ny avtale med Klubbpakka, som gir alle medlemsklubber fri tilgang til innholdet i pakka.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområder som blant annet NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs nye avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for skytterklubber spesielt. NSF har også et eget menyfelt der det er utarbeidet skreddersydde dokumenter tilpasset skytterklubbenes behov. Det vil hvert år utarbeides nye skreddersydde dokumenter for skytterklubbene, så ønsker og behov mottas med takk.

Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer.

Klubpakka vil spare klubbledelsen for mye tid og penger. I tillegg vil klubben opptre korrekt i forhold til lover, regler og avtaler dersom rådene følges og standardavtaler benyttes.

Alle medlemsklubber i NSF vil få tilsendt informasjon om innlogging og tilgang til Klubbpakka.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av Advokatfirma Kleven & Kristensen (Idrettens Advokatkontor). Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

www.klubbpakka.no