Fra sopp til katedral

Tekst: Nils Olav Mevatne

I 2012 bestemte Elias T. Nornes og Kjetil West at de ville starte en curlingklubb i Haugesund.

– Vi ønsket en egen curlinghall, forteller Elias som er nestleder i Haugesund Curlingklubb. Idrettsrådet fortalte oss at Haugesund Pistolskytterklubb også trengte en hall og de anbefalte å samarbeide med pistolklubben for å få finansiert og realisert prosjektet. Curlingklubben har 80 medlemmer men kun 25 aktive, og prosjektet er så arbeidskrevende at vi er avhengig å samarbeide med pistolklubben.

Haugesund Pistolklubb, på sin side, hadde før starten på samarbeidet med curlingklubben jobbet flere år med nye lokaler og blant annet deltatt på idrettskonferanser og invitert andre klubber til samarbeid. Idrettsrådet koplet derfor klubbene sammen i et felles prosjekt, og Haugesund kommune er nå så godt fornøyd med hvordan lagene har samarbeidet og gjennomført prosjektet at de vil benytte det som en mal for andre i fremtiden.

– Vi skal ha det stiligste bygget i byen, og så skal vi drive idretter i det, forteller Elias. Plasseringen er ideell og vi skal ha gratis internett og en flott kafé for å trekke folk til hallen. Fotballbanen og idrettshallene ligger like ved, men det mangler et sted hvor folk kan sette seg ned og ta en kaffe. Vi skal derfor gjennom prosjektet etablere et sosialt senter i idrettsparken, sier Elias.

Lang ørkenvandring etter lokaler

Klubben ble etablert i 1964 og det skulle ta 54 år før de fikk egne lokaler, siden bygget skal stå ferdig høsten 2018. Nå har de holdt til i de gamle lokalene til sivilforsvaret i 25 år, men fuktigheten i lokalet tvinger dem til å finne noe bedre. Etter en lang ørkenvandring på jakt etter lokaler fulgt av tilhold i et fuktig lokale med sopp, blir det en drøm for klubben å flytte inn i et nytt anlegg sammen med curlingklubben. Samarbeidet er en suksess så langt, og det gjør at klubbene går en lys fremtid i møte.

– Vi har jobbet lenge og intenst med dette prosjektet og i den siste runden for 6 år siden la vi en strategi for å kartlegge motstanden mot prosjektet, forteller Kjell Olav Nuntun, leder i pistolklubben og driftsselskapet som skal bygge og drifte hallen. Motstanden var ikke politisk hos andre idrettslag eller i bankene, men i administrasjonen til Haugesund Kommune.

– Når vi oppdaget dette jobbet vi aktivt med å ha møter og informere for å bygge ned denne motstanden. Vi fikk positiv profilering i media gjennom medlemmers gode resultater, vi viste klubbens aktivitet bedre frem og klargjorde behovet for en ny hall. Slik klarte vi å presse frem et krav som ble støttet av befolkningen i by- og Haugalandet. Haugesund Pistolklubb er en klubb med medlemmer fra flere omliggende kommuner, så det å få etablert et slikt bygg vil betjene alle interesserte.

Klare for å tilrettelegge for rekruttering

– Når det gjelder arbeidet i klubben har vi en meget god arbeidsfordeling, sier Nuntun, men jeg skal ikke legge skjul på at arbeidet med hallen er enormt tid- og arbeidskrevende. Det jeg pleier å si er: om vi vil ha et godt miljø så må vi skape det selv, og det gleder meg å se at også medlemmene trår til og er hjelpsomme og gode bidragsytere i denne prosessen.

Haugesund Pistolklubb har i dag rundt 300 medlemmer med aktiv westernklubb, svartkruttklubb, luftskyttere, samt god aktivitet innen baneskyting og feltskyting. De har mange dyktige instruktører og medlemmer som bidrar til å heve nivået, og klubben har styremedlemmer med lang erfaring. Banen er i bruk de fleste dagene i løpet av uka, og når de ikke skyter selv leies den ut til bedriftsskyting eller liknende aktiviteter som gir inntekter til klubben.

-I dag gjøres det lite for å få nye medlemmer fordi vi har kapasitetsproblemer, men når vi blir ferdig med den nye hallen skal vi virkelig legge til rette for å drive aktiv rekruttering igjen. Vi har allerede etablert kontakt med Haugesund Toppidrettsgymnas som kan være en god aktivitetsstimulerende kanal.

Dugnadsarbeid og hjelp fra banken ble nøkkelen til suksess

– Det er avgjørende for oss å få gode priser og sikre oss profesjonell assistanse når vi kommer i gang med prosjektet, forklarer Nuntun.

Laget har gode ressurser innad og forteller at de vet hvilken erfaring og utdanning medlemmene sitter på. Dette vil bidra til å drive rimelig og effektiv planlegging av dugnadsarbeid og egeninnsats for klubben i den nye hallen.

– Vi har også fått en kommunal garanti på 15,15 millioner kroner og bygget er estimert til 42 millioner pluss moms, forteller Nuntun. Vi har også fått innvilget et lån på 30 millioner basert på tillitt, noe vi i klubben setter særdeles god pris på. I tillegg må jeg få si at vi hvert år har gått med et solid overskudd gjennom arrangement, utleie av bane og dugnadsarbeid, slik at vi har fått spart oss opp en god andel egenkapital.

– Haugesund Sparebank har også vært en enorm bidragsyter for oss, som har gitt drahjelp på veien mot nytt anlegg for klubben. Hvert eneste år bidrar banken med 60 000 i sponsorstøtte til klubbkassa, i tillegg til å dekke løpende utgifter på pokaler og nødvendig rekvisita. Å ha med de på laget har vært avgjørende for at vi som klubb kan gjøre denne drømmen virkelig, og vi ser utrolig fram til å kunne trene på vår helt egne skytebane.

Haugesund Pistolklubb skal holde til i den første etasjen av den nye hallen hvor de får et bruksareal på 1553 kvadratmeter. Anlegget vil ha 24 skiver til 25 meter skyting, 12 skiver til 50 meter skyting og 70 skiver til 10 meter luftskyting med vegg, lys og lufting som kan endres etter de ulike øvelsene. Det blir nyskapende løsninger, og det som i dag krever 1 uke for å gjennomføre i de gamle lokalene kan gjøres på under halvannen time i de nye. Det er med andre ord en imponerende kapasitet med god utnyttelsen av arealet. I andreetasjen vil curlingklubben boltre seg på perfekt is, og kaféen har til hensikt å trekke publikum innomhus.

-Slikt blir det flere medlemmer av, men først må hallen bygges, avslutter lederen av pistolklubben.