Klubbesøk i Hamar Sportsskytterklubb

Denne uka besøkte vår klubbutvikler Wenche Horten Hamar Sportsskytterklubb. Hun kan fortelle om en trivelig klubb som har satt i gang flere gode tiltak og har mange medlemmer men som også savner flere aktive medlemmer – en utfordring hun ser går igjen i alle klubbene hun besøker.

Hamar Sportsskytterklubb er det nye navnet på pistolgruppen som tidligere var organisert under Hamar Idrettslag under navnet “Hamar IL, pistolgruppa”.

Horten berømmer Hamar Sportsskytterklubb for å ha vedtatt en tiltaksplan der målet er å ta bedre vare på nye og eksisterende medlemmer. Klubben vil gjøre det slik at det ikke bare er attraktivt å komme på banen for å skyte, men også legge til rette for at medlemmene gjerne vil bli igjen etterpå og slå av en prat. For øyeblikket setter inneklimaet i klubbens nåværende lokaler en demper på dette sosiale tiltaket, men klubben planlegger å utbedre innendørsbanen med bedre lufteanlegg.

Hamar Sportsskytterklubb satser også på å rekruttere ungdommer og kvinner, og planlegger å starte med egen skytetid for kvinner. I tillegg skal en klubbhåndbok også lages i klubben.

Alt i alt beskriver klubbutvikler Horten besøket som veldig trivelig og hun sitter igjen med et inntrykk av at Hamar Sportsskytterklubb har et miljø der alle ønsker det beste for klubben sin og at de har satt seg smarte og realistiske mål.

Klubbutvikler Wenche Hortens foto fra besøket:

Ønsker din klubb å få besøk av klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten[at]gmail.com. Under et klubbesøk vil dere få mange nyttige tips og verktøy for klubbdrift, og hjelp til planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.