Maksimer treningen, med en simulator

Flere og flere blir opptatt av fordelen med en skytesimulator. Uansett om du har en dyr eller billig, gammel eller ny, gir en skytesimulator et svært nøyaktig innblikk i skyteprosessen. Og om du bruker en skytesimulator på riktig måte kan den faktisk være din beste trener.

Vil du få maks ut av treningen? Med en skytesimulator kan kvaliteten i treningen tas til nye høyder, enten om du er pistol eller rifleskytter. Her kommer noen tips til hvordan en skytesimulator kan hjelpe deg på veien til å trene bedre.

Grunnleggende funksjonalitet

Like vel er det ikke alle som eier en, som vet hvordan den på best mulig måte kan utnyttes. De fleste skytesimulatorer, uansett merke og produsent, fungerer slik at du fester en sensor på våpenets pipe. Sensoren gjenkjenner skiva og kan gi deg millimetervisning av hvordan bevegelsene dine er før, under og etter skuddet er avfyrt. Gjennom denne type trening kan du altså lagre bevegelsene dine for hvert skudd, gå tilbake og spille bevegelsene på nytt mens du analyserer deler av teknikk som blant annet inngang i skiva, bevegelser og holdeområde.

Ulike farger og betydninger

Pipa med sensoren er din form for malerpensel. I det du har fått skytesimulatoren til å få kontakt med skiva, noe som lett gjøres ved å følge bruksanvisning, er det om å gjøre å tolke og forstå de signalene som skytesimulatoren gir. Det er mange farger, streker og ulike ting å forholde seg til, så derfor har vi laget en oversikt over nyttige tips og triks.

Når du ser en reprise av et avfyrt skudd, vil strekene og fargen på disse fortelle deg mye nyttig.

  1. Den grønne linja er den første som registreres når du kommer inn i skiva eller sikteområdet og videre mot midten. Den grønne streken registrerer altså dine bevegelser i det du kommer innenfor sensorens kontrollområde og mot midten av skiva.
  2. Den gule linjen viser siste skundet før skuddet går av. Den gule linjen registrerer altså dine bevegelser det siste sekundet før skuddet går av.
  3. Den røde linjen viser bevegelsene dine etter skuddet har gått av.

Hvordan kan de ulike fargene hjelpe deg?

Inngang

Den grønne linjen kan hjelpe deg med å forstå og se hvordan du grovsikter og hvordan du går inn i blinken. Bevegelsen på den grønne kan blant annet avsløre om nullpunktet forflytter seg i det du begynner å sikte og om og hvor du mister balansen.

Angripe midten

Med perfekt grovsikting at du et bra utgangspunkt hver gang du skal forflytte kornet fra øvre del av skiven og inn mot midten. I stående rifleskyting kommer man som oftest fra klokka 12, altså loddrett inn i skiva ovenfra. Det er like vel viktig å understreke at variasjoner her kan forekomme, og at det er individuelt hvordan man foretrekker å komme inn i skiva. Men vær konsekvent.

Kunsten å holde stille

Nå har vi kommet oss til den gulfargede streken, som viser bevegelsene sekundet før skuddet går av. Hvis du vil ha et enda større dypdykk i denne linjen kan du se på Trace Lengh (L-verdien) som sier noe om din stilleholding. Det er viktig å understreke at denne verdien ikke nødvendigvis trenger å være minst mulig. Det varierer nemlig mellom skyttere hvor rolig og hvordan de holder før skuddet fyres av.

Sikte i midten

Sentrumet av det gule markeres i det skuddet er avfyrt, med et hvitt kryss. Dette krysset viser altså sentrum på din stilleholding det siste sekundet. Du kan også se på 10er verdien, som sier noe om hvor mange prosent av holdeområdet som vises av det gule, som er innenfor 10,0. Klarer du å få til et skudd som er 100%?

Avfyring

Hvor stille du holder og hvor mye i midten du er når du sikter hjelper lite om du ikke gjør en bra avfyring. Selv om du har holdeområdet det siste sekundet nære midten, kan skuddet ende lengre ut. Derfor er det viktig å ha en god avslutning, slik at skuddets sentrum kommer så nære det hvite krysset som mulig.

Distansen mellom sentrum av skuddet og sentrum av skiva beskrives i en D-verdi (Distance). Prøv å få denne så lav som mulig.

Etterholding

Ikke undervurder etterholdningen. Den er vesentlig og forbedrer stilleholdningen. Det gjør også at du danner et bedre grunnlag for kunnskap å ta med til neste skudd. Når du tørrtrener, tenk at den røde streken (sekundet etter skuddet er avfyrt) ikke skal strekke utenfor den gule streken.

Dersom du ønsker å lære mer grundig om din scatt, kan du klikke deg inn her: http://www.scatt.com/faq/12/faq/