Rapport fra VI-skytterstevne i Østerrike

“VI-skyting” – skyting for synshemmede – er en gren i rask utvikling og det satses nå stort på å få grenen med i de paralympiske leker. Den unge norske skytteren Thomas Peelen dro i september sammen med sitt “Team Thomas” til Innsbruck i Østerrike for å teste nytt reglement for grenen i en internasjonal konkurranse med deltagere fra 15 land.

“Team Thomas” består av den unge og svært svaksynte skytteren Thomas Peelen (15), hans assisent og far Alf Peelen og lagleder Jan E. Brække – alle tre fra Vestre Bærum Salongskytterlag. Formålet med turen til Innsbruck var først og fremst for å delta og representere Norge i skytekonkurransen “2nd Visually Impaired (VI) Shooting Cup”, men “Team Thomas” dro også for å lære mer om hvordan gjennomføring av en konkurranse for blinde og svaksynte skulle gjøres.

– Det endelige målet er å få denne grenen med i det paralympiske skyteprogram så fort som mulig, forteller assistent Alf Peelen i “Team Thomas”.

VI-skytteren Thomas Peelen etter endt dyst.

Ambisjonene for grenen er med andre ord store men på samme tid også oppnåelige fordi det har vært en enorm teknologisk utvikling innen skyting for synshemmede de siste årene. “Visually Impaired Shooting” som grenen heter på engelsk og som oftest referert til som “VI-skyting” her i Norge er blitt gjort mulig på grunn av et sikteapparat som består av et høyhastighetskamera plassert på utøverens rifle. Dette kameraet rapporterer hele tiden inn hvor utøveren sikter og rapporterer så inn riflens posisjon til en programvare som spiller av lydsignaler til utøverne som de kan bruke for å orientere seg inn mot midten av skiven.

Dette sikteapparatet har vist seg å fungere svært bra og svaksynte skyttere som benytter seg av dette systemet kan skilte med imponerende resultater helt på høyden med funksjonsfriske skyttere – hvilket er et av flere momenter som gjør grenen interessant for de paralympiske leker. For å få til dette er det imidlertid mange detaljer som må på plass og arrangementet i Innsbruck var et steg på vei mot å få på plass disse detaljene:

– Hovedhensikten fra arrangøren var å prøve ut et helt nytt regelverk, at skytterne skulle «kartlegges» for framtidig klassifiseringsregelverk og sist, men ikke minst at stevnet skulle gjennomføres i henhold til det gjeldende ISSF-reglementet med færrest mulig særordninger for VI-skyttere, sier Peelen.

Nye tekniske utfordringer, men godt samhold
En stor ny detalj som nå blir innført for grenen er nye skiver for skytterne:

– Nytt for alle i denne konkurransen i Østerrike var at skytingen nå for første gang skulle gjennomføres mot internasjonal ISSF-luftrifleskive. Tidligere har alle konkurranser for VI-skyting vært gjennomført mot ISSF luftpistol skive. Skuddverdiene skulle nå også angis med tideler. Det var spennende å se hvordan hver enkelt utøver taklet dette, forteller Peelen.

VI-skytter Thomas Peelen gjennomfører en synstest før konkurransen.

– Under treningen ble det utvekslet mye erfaringer. Skytterne snakket med hverandre og kom med synspunkter selv om personen de pratet med var deres største konkurrent i konkurransene. Her var «alle» i samme familie med felles mål. Utøverne og trenerne / lederne ønsker at VI-skyting skal inn på det Paralympiske program så raskt som mulig. Klaffer alt, kan det bli «oppvisningsgren» allerede i Tokyo 2020, og offisiell gren i Paris 2024. Blant deltakerne og ledere var det ingen protester mot endringene så lenge alle skulle skyte mot lik skive.

Innovative nordmenn
En sentral del av VI-skyting er kommunikasjonen mellom skytter og assistent. Siden skytteren blant annet ikke kan se egne resultater må de formidles av assistenten, som på mange måter er skytterens “øyne”. Det nye regelverket tillater imidlertid ikke muntlig kommunikasjon mellom assistent og utøver når konkurranseskytingen starter.

– Det foreslåtte nye reglementet tillater at det kan angis verdi og treffpunkt via et audio-system mellom sikte og øreklokker eller ørepropper, men reglementet gir ingen ytterligere beskrivelse, forteller Peelen.

“Team Thomas” tok derfor saken i egne hender og utviklet sitt eget system er som er svært enkelt i bruk og ble tatt godt i mot arrangørene på stevnet:

– Vi benytter rett og slett et nettbrett eller tilsvarende med talkbackfunksjon og en liten bryter. Assistenten taster inn verdi og plassering, og skytteren får det gjengitt som tale i øreklokkene eller høretelefonen.  Vi i “Team Thomas” prøvde dette ut på treningene i ukene foran konkurransen og Thomas var fornøyd. Det fungerte fint. I Østerrike var vi derfor ivrige med å vise vårt system, og dette falt i smak og var såpass interessant det har blitt tatt med videre til Teknisk komite i IPC Shooting/World Shooting Para Sport (WSPS). En prototype ble overlevert til dem etter stevnet da vi hadde med én ekstra for dette formålet. Vår løsning vil bli videreutviklet og blir enkel i bruk, men prototypen fungerte også feilfritt under arrangementet, konstaterer Peelen.

God skyteinnsats tross tekniske problemer
Det var imidlertid ikke alt av teknikk og utstyr som fungerte feilfritt under stevnet. Sikteapparatet på rifleskytter Thomas Peelen sviktet dessverre på et kritisk punkt tidlig på stevnet:

Den sveitsiske treneren Heinz Reichle reparerer geværet til Thomas Peelen.

– De første 10 skuddene satt omtrent der de skulle og de neste 10 sånn nesten, men så skjedde det noe. Skudd gikk av helt av seg selv, bokstavelig talt. Tankene kom da hos Thomas: Var det han selv, eller var det geværet. Det ble mange bom og flere skudd som overhodet ikke ble registrert.

Laget skjønte fort at her var det noe galt:

– Så mye nerver kunne ikke ha kommet nå, og heldigvis fant vi svaret. Geværet sendte avgårde skudd når ladearmen ble skjøvet ned og kammeret lukket. I tillegg var det feil på selve avtrekkeren.

Den tekniske feilen var et hardt slag tidlig i konkurransen for Thomas men etter en dags pause, reparasjon av rifle og oppmuntrende ord fra konkurrenter reiste den unge utøveren seg med stil og  skuddene satt godt resten av konkurransen. 15-åringen endte til slutt opp på en 17. plass, og det til tross for tekniske problemer ved start.

– Det ble ingen finale eller premie på Thomas i år, men det hadde vi vel innerst inne ikke trodd var realistisk heller, men håpet var der etter de resultatene som var vist på trening i sommer. Det ble ingen sisteplass, og 17. plass var en stor opptur. Pilen peker nå den rette veien igjen, forteller far og assistent Alf Peelen.

Tror på en positiv fremtid for VI-skyting
– Flere blinde og svaksynte har meldt sin interesse hjemme i Norge, men det er plass til mange flere. Det er enkelt å installere det nye utstyret som kreves. Vestre Bærum Salongskytterlag har kommet lengst. Klubben har nå 5 komplette enheter, opplyser Peelen.

– Internasjonalt jobbes det med å få i gang regionale stevner, Europamesterskap, Verdensmesterskap og egne World Cup stevner for blinde og svaksynte. Hovedmålet er å få VI-skyting med i den paralympiske familie. Kanskje allerede i 2020. Veien dit starter på nyåret når det første WC skal arrangeres i Frankrike. Det er bare å legge seg i trening, utfordringene er der ute, men de er jo som alle vet, mulige å løse, avslutter han.

Offisiell resultatliste for arrangementet i Innsbruck ligger her.