Én skytter på viltmållandslaget

Espen Teppdalen Nordsveen er foreløpig eneste skytter på Skytterlandslaget Viltmål 2018. Tre andre skyttere tilbys plass i tiltaksgruppe.

– Vi har valgt å prioritere Espen denne gangen. Han er et flott trenings- og konkurransetalent som virkelig legger ned mye jobb i satsingen sin og leverer gode resultater internasjonalt. Derfor får han muligheten både på Skytterlandslaget Viltmål og i vårt satsingsprosjekt Skytterlandslaget Junior/U23 denne sesongen, sier sportssjef Tor Idar Aune.

I tillegg er det opprettet dialog med det svenske forbundet om en felles satsing på juniorskyttere i Norge og Sverige. Niklas Bergstrøm er aktuell for å trene og lede denne gruppen av skyttere (3-4 stk). Niklas vil i så fall i tillegg gjennomføre noen tiltak for seniorskyttere i Norge. Hvis vi får stor framgang på seniorsiden de nærmeste månedene vil dette kunne utvides enda mer og vi vil vurdere å utvide landslagsgruppen.

Skytterlandslaget Viltmål
Espen Teppdalen Nordsveen (Junior)

Tiltaksgruppe
Tommy Andre Sørlie
Even Nordsveen
Anne-Line Tangen (U23)

Espen og Anne-Line er samtidig en del av Skytterlandslaget Junior/U23 gjennom sesongen 2018 og tar del i opplegget sammen med 21 andre skyttere fra alle grener i regi av Håkon Sørli. Men inntil videre er Espen altså eneste på selve Skytterlandslaget Viltmål.

Anne-Line, Tommy og Even inviteres til tiltak vi gjennomfører, blant annet konkurranser utenlands. Første tiltak er Hungarian Open i slutten av november. GP Plzn i Tsjekkia i januar vurderes også.

Vurderingsstevner for EM (junior og senior)
12.11 Kolsås
25-26-11 Hungarian Open
05.11 Kolsås
26.11 Kolsås
10.12 Kolsås
15-16.12 Eskilstuna

Det settes ikke opp uttakskriterier for EM, men det gjøres en skjønnsmessig vurdering av alle utøvere med bakgrunn i de prestasjoner og resultater som leveres på oppsatte vurderingsstevner. Det anbefales deltakelse i minumum to nasjonale og ett internasjonalt stevne. Uttak til EM blir offentliggjort senest 20.12.17.

– Etter EM tar vi en opptelling og ser hvor vi står. Hvis vi ser at våre prestasjoner nærmer seg internasjonalt nivå også på senior, er det aktuelt å utvide landslagsgruppa, men først må det gjøres en god jobb fram dit. Vi ligger et godt stykke bak de beste internasjonalt på viltmål senior, samtidig ser vi muligheter i de utøverne vi har og opplever at det satses mer seriøst enn på lenge, sier sportssjef Tor Idar Aune.