Likestilling – og mye mer fra ISSF

Like skyteprogram for kvinner og menn er kanskje den største nyheten fra det internasjonale skytterforbundet (ISSF) etter møtet i forbundets Executive Committee i München i går. I mange av OL-øvelsene skyter i dag kvinner færre skudd enn menn, dette skal nå bli endret på den måten at antall skudd i kvinneøvelsene økes. Det er øvelsene luftpistol, luftrifle, 50m rifle match, OL-trap, skeet og dobbelttrap som vil bli berørt, kanskje også 10m viltmål.

Alle formelle avklaringer rundt regelendringene er riktignok ikke gjort, men mye tyder på at de kan tre i kraft i forkant av Tokyo-OL 2020.

OL-programmet i Tokyo blir ellers 100% likestilt fra skytteridrettens side, det vil bli delt ut kvoteplasser til 180 kvinner og 180 menn, som vil delta i 3 mix-øvelser og 6 + 6 individuelle øvelser. Første konkurranse med OL-kvoteplasser blir sannsynligvis VM i Sør-Korea i september, en endring fra tidligere blir at noen plasser fordeles på grunnlag av verdensrankingen. En fullstendig plan for fordelingen av kvoteplassene vil bli lagt fram når den er godkjent av IOC.

Endringer i VM-programmet og den internasjonale kalenderen for øvrig
ISSFs Executive Committee foreslår å innføre VM annet hvert år (mot nå hvert 4. år), altså samme program som man nå har i VM på ski. De går også inn for et junior-VM annet hvert år. Det foreslåtte programmet for en 4-årssyklus blir dermed sannsynligvis VM – VM junior – VM – OL/VM junior osv., men dette er ikke beskrevet i detalj i den oppsummeringen av forslaget som enn så lenge foreligger.

Disse forslagene må behandles av ISSFs generalforsamling i november 2018 før de evt. blir gjeldende (og da sannsynligvis tidligst fra 2021).

Men ISSFs Executive Committee har også gjort flere vedtak som berører stevnekalenderen:

  • Verdenscup-finalen skal avholdes annet hvert år, reglene for hvordan skytterne kvalifiserer seg til finalen skal revideres.
  • Arrangører av WC- og Junior WC-stevner skal få mulighet til å utvide stevnene til å omfatte Grand Prix-konkurranser i ikke-olympiske øvelser. Dette kan bety at viltmålskytterne og f.eks. grov-/standardpistol-skytterne kan få et konkurransetilbud i tilknytning til WC-stevnene.
  • Komiteen sa ja til et forslag fra det tyske forbundet om å innføre et World Masters Shooting Championship («Veteran-VM»)

Les hele oppsummeringen av vedtakene til ISSFs Executive Committee på engelsk her.