Siste nytt fra norsk klubbutvikling

Vår klubbutvikler Wenche Horten er stadig svært aktiv og har de siste ukene vært på besøk i Skjåk, Lyngsalpene, Tromsø og Otta. Hun har latt seg imponere over stort engasjement og frivillighet i alle klubbene, men spesielt Skjåk PK har gjort et solid stykke arbeid denne høsten ved å etablere skytehall og inkludere kommunen i klubbutviklingen.

Horten besøkte sist Skjåk PK i september, som den gangen lå rimelig brakk:

– Her var en klubb med mange ønsker om å få liv i pistolklubben igjen. Det ble jobbet bra gjennom hele kvelden, mange gode tiltak kom opp. Men, da planen skulle legges så stoppet alt opp. Klubben hadde hverken egen bane eller klubbhus. Så da sto vi der da, kunne ikke komme lenger før det problemet ble løst, forteller hun.

Men Skjåk PK var ikke rådville og tok raskt handling ved å gjøre en ny vri:

– Klubben inviterte like godt ordfører, kulturkonsulent, lærer og frivillighetssentralen til et møte. Og det er her Norges Skytterforbund kommer inn. Vi ønsket å prøve noe nytt. Hvordan kan vi hjelpe klubber med å få «godkjent» vår idrett i kommunene rundt omkring. Det er et problem jeg ser flere steder, opplyser Horten.

Representater fra Skjåk PK og Skjåk kommune. Skjåks ordfører Elias Sperstad til venstre i bildet

Infomøtet tok for seg de mange fordelene ved skyttersporten:

  Vi hadde med to klubbutviklere og Paul Otto Vatne som hjalp til med info om anlegg. Vi kunne fortelle om hvor stor idrettsskyting er, både bredde og topp. Info om NSF. Vi informerte også om skyting for mestring, blant annet hvor bra det er med skyting for de som har konsentrasjonsproblemer eller ADHD og for funksjonshemmede. I tillegg snakket vi om hvor stort aldersspenn det er og at det er en idrett der tre generasjoner kan konkurrere side om side.

Denne innfallsvinkelen viste seg å falle i god jord hos de fremmøtte:

– Dette gjorde at ordføreren og de andre fremmøtte ble positivt overrasket. Utrolig moro å se hvordan vi på en times tid kunne snu inntrykket som de hadde om skyting, forteller den entusiastiske klubbutvikleren.

Skjåk PK har også stått på siden september og har fått på plass en skytehall som nå gjøres klar for skyting.

– Vi gleder oss til fortsettelsen og ser frem til neste besøk i klubben, forteller Horten.

Lyngsalpene PK med både nytt klubbhus og innendørsbane

Klubbutvikler Wenche Horten har også vært innom Lyngsalpene PK som hun selv sier hun har et spesielt forhold til:

– Jeg må innrømme at det er noe eget med denne klubben oppe i nord. Det var den første klubben jeg besøkte alene som klubbutvikler. Dette var i november 2015. Jeg var så nervøs, men så møtte jeg en fantastisk gjeng som slettes ikke var farlige.

Skytttere i Lyngsalpene PK.

Lyngsalpene imponerte også denne gangen da de i løpet av en intens måned med 12 dugnadsdager har fått et klubbhus og innendørsbane som er både innbydende og praktisk og inviterte til åpen dag:

Paul Kviteberg er blitt æresmedlem av Lyngsalpene PK.

– Ingen visste hvor mange som ville komme på åpen dag. Men her strømmet folk på. Klubben servert kaker, kaffe og saft til alle og det var gratis å skyte. Fantastisk! Sier Horten.

I tillegg til nye fasiliteter gjorde klubben stas på et trofast medlem i klubben:

– Lyngsalpene Pistolklubb har også en ildsjel på 75 år som ble kåret til æresmedlem i klubben. Paul Kviteberg er en mann som aldri sier nei, står på seint og tidlig for klubben sin. Han skal også ta dommeroppdatering nå, så han kan fortsette som dommer i nye 4 år! Det sier vel sitt, sier Wenche Horten.

Tromsø PK med planer om å bygge ut eksisterende bane

Tromsø PK er en stor klubb med over 300 medlemmer og en bra andel kvinner og ungdommer, og har jobbet målrettet med å rekruttere ungdom og kvinner – noe de har lykkes med.

– De har en stabil medlemsmasse som bare øker. Det er såpass at de snart bør tenke på å bygge ut den fine banen sin i fjellet i Tromsø. Så det satte vi på tiltaksplanen til klubben. Det samme gjorde vi med utendørsbane. Klubben mister dessverre banen sin ute, så det jobbes mye med å finne en god løsning på det problemet, forklarer Horten.

Skyttere i Tromsø PK.

Ellers har Tromsø PK flere tiltak som skal iverksettes, blant annet klubbhåndbok, tilbud for funksjonshemmede, og sending av medlemmer på treningskurs.

– Her er en klubb med masse positive medlemmer som ønsker alt godt for klubben sin, konstaterer Wenche Horten.

Mer satsing på stevner i Otta PK

Otta PK holder til i kjelleren på rådhuset på Otta og består av rundt 40 medlemmer – for det meste rekreasjonsskyttere. Dette vil de imidlertid gjøre noe med:

– Det er nå blitt lagt planer om klubbstevne en gang per måned, trening med mening, benytte seg av trenerpoolen og forhåpentligvis få til et approbert stevne neste år, opplyser klubbutvikler Horten.

Otta PK trenger imidlertid hjelp med å utbedre utendørsbanen.

– Vi anbefaler da å invitere til dugnad, for så å kunne kose seg med mat og en sosial sammenkomst da dugnaden er ferdig, sier Wenche Horten.

Klubben er også opptatt av at det blir fulgt opp med sikkerhet på banen. Så de skal invitere standplassledere på et møte der de sammen kan lage retningslinjer så alle følger det samme.