Rekordstor samling for paraskyttere!

Denne helgen har det blitt arrangert samling for paraskyttere i Alfhallen på Borgen. Hele 17 deltakere fra ulike kanter av landet har deltatt på samlingen.

Mange idretter sliter med rekrutteringen blant funksjonshemmede, men innenfor skyting får vi stadig nye medlemmer innenfor paraskyting. Dette skyldes først og fremst det positive samarbeidet vi har etablert med flere rehabiliteringssentre. Spesielt gledelig er det å se at vi har fått flere nye pistolskyttere og at det har kommet flere unge skyttere til.

Både ferske og litt mer erfarne paraskyttere har vært samlet for å få veiledning og treningstips. Noen av de ferske skytterne fikk prøve skytebenk og skytestøtte for første gang. Det er mye å sette seg inn i og det krever en del innstillinger og tilpasninger før man finner den optimale skytestillingen.

Skytebenkene er utviklet av Rustfrie Bergh. Å utvikle disse skytebenkene er en vitenskap der det kreves teknisk og praktisk innsikt. Vi har vært så heldige å få hjelp fra Hans Kristian Jensrud fra Oslo Østre Miniatyrskytterlag til å lede arbeidet med å utvikle en ny og forbedret skytebenk.

Martin Sørlie-Rogne fikk teste ut skytebenken Fjellstø 3 fra Rustfrie Bergh AS.


Klassifisering
På søndag var 7 skyttere inne til klassifisering. Alle som ønsker å delta i konkurranser må ha en medisinsk klassifisering. Det betyr at man blir vurdert og satt opp i en klasse etter hva slags funksjonshemming man har. Klassifiseringen gjennomføres av internasjonalt godkjente klassifisører. I påvente av medisinsk klassifisering, kan utøvere skyte i åpen klasse.

Det er 3 klasser for funksjonshemmede skyttere:
• SH 1 som er klassen for de skyttere som har tilnærmet normal styrke i armer og overkropp.
• SH 2 er klassen for de skyttere som må ha hjelp av en støtte for å kunne skyte.
• SH 3 er klassen for de skytterne som er blinde eller sterkt svaksynte.

Med lydsikte er det mulig for blinde og svaksynte å delta på skyting.

Et viktig moment i forbindelse med klassifiseringen er sikkerhet. Ved klassifiseringen må man bevise at man er i stand til å håndtere våpenet på en forsvarlig måte. Ved klassifisering får man et klassifiseringskort med informasjon om hvilken klasse man tilhører og hvilke hjelpemidler som kan brukes under konkurransen.

13 år gamle Vegard Krogsæter hadde tatt turen helt fra Bergen for å delta på samlingen. Pappa Per Krogsæter er god assistent og følger godt med.

Samlingen ble ledet og organisert av integreringskonsulenten i Norges Skytterforbund, Bjørn Myrset. Med så mange skyttere trengs det flere instruktører for at alle deltakere skal få god hjelp og oppfølging. Det var derfor godt for Bjørn Myrset å få hjelp fra disse dyktige instruktørene: Stian Sørlie-Rogne, Tord Esten Murbreck, Bjørnar Gudmundstuen og Hans Kristian Jensrud. I tillegg stilte Vera Tingsrud Karlsen og Per Olav Karlsen (Kisen Miniatyrskytterlag) opp hele helgen og hjalp til med praktisk tilrettelegging. Flere av skytterne hadde med egne assistenter som hjalp til der det var behov.

Tusen takk til alle sammen som bidro til at vi kunne gjennomføre denne samlingen!

Lyst til å vite mer om paraskyting? Last ned vår informasjonsbrosjyre om skyting for funksjonshemmede her!

Pistolskytterne fikk kyndig veiledning av Tord Esten Murbreck.