Status NM-arrangementer 2018/2019

For 2018 ser det meste til å være på plass, vi mangler følgende innen leirdue: NM FITASC Sporting og NM Dobbelttrap.

Vi oppfordrer arrangører som er tildelt mesterskaper om ta kontakt med oss om dere trenger hjelp eller støtte til arrangementet. Vi minner også om at juryer til disse mesterskapene må sendes inn til oss, slik at jury/TD blir godkjent av TK/BIK før arrangementet starter.

For 2019 har vi pr. nå ikke fått inn så mange søknader, eller forespørsler fra klubber som har vist interesse for å arrangere noen av mesterskapene. Pr. dags dato har vi fått inn søknad på NM rifle 10m/15m, NM luft pistol, NM Felt og NM Spesialfelt. Som dere ser mangler vi flere arrangører, og vi vil derfor oppfordret alle om å søke.

Om dere ikke kan ta et slik arrangement i 2019, er kanskje 2020 eller 2021 året for dere. Å ta på seg et NM-arrangement kan være positiv både for nærområdet og ikke minst for klubben. Vi ser at mange av disse arrangementene kan være store arrangement for en klubb, og vi oppfordrer klubber til å se på muligheten for å kunne etablere et arrangørsamarbeid med naboklubben eller -klubbene.

Dere finner en oversikt over det foreløpige NM-programmet her.