Her er Norges Skytterforbunds nye anleggskonsulent

Ingeniør Tarjei Ravn starter etter nyttår som Norges Skytterforbunds (NSFs) nye anleggskonsulent på heltid og skal hjelpe NSFs klubber med å utvikle anlegg og skytebaner.

Mange klubber trenger hjelp og rådgivning til bygging av skytebaner. Det være seg alt fra søknad om spillemidler, planprosesser, plan- og bygningsloven, sikkerhetskrav til støy- og miljøutfordringer. Videre opplever stadig flere klubber at de får begrensninger på bruk av skytebanen og i verste fall at banen blir lagt ned. Årsaken kan være støyproblemer, men også for eksempel omreguleringer og uklare leieavtaler.

– I likhet med all annen idrett, er anlegg den viktigste enkeltfaktoren for å kunne utøve skyteidrett, sier NSFs generalsekretær Arild Groven.

– Derfor er vi nå glade for å ha fått på plass en fagperson som kan arbeide med anlegg på heltid, noe som vil være til stor hjelp for våre klubber, opplyser Groven.

Fagpersonen det er snakk om heter Tarjei Ravn. Han har solid ingeniørerfaring fra bygg- anlegg- og entrepenørbransjen og har de siste ni årene jobbet som prosjektleder med allsidige oppgaver. Han har tidligere bygget flere idrettsanlegg og er selv en aktiv sportsskytter som på fritiden er formann i Grimstad Sportsskyttere der det for tiden planlegges et splitter nytt skyteanlegg.

Som anleggskonsulent for NSF skal Tarjei Ravn bidra til utvikling av klubbene sine anlegg og skytebaner:

– Jeg kommer til å reise rundt til klubbene som signaliserer et behov for bistand, til klubbene som har gjort gode baner og bygg, samle opplysninger til beste for klubbene. Jeg kommer også til å jobbe med kontaktlister og nettverk innen bransjen, møte leverandører, utviklere og skyttere for å kartlegge behov og muligheter, forteller NSFs nyansatte anleggskonsulent.

Selv om han formelt ikke starter i den nyopprettede stillingen før etter nyttår så er har Ravn allerede vært i kontakt med flere klubber og regner med å reise til mange klubber over hele landet til neste år:

– Jeg er allerede blitt kontaktet av flere klubber nordpå, og det ligger dermed i kortene å ta en tur i den retningen snarlig. Forøvrig har jeg også blitt presentert for både utfordringer og gode løsninger over hele resten av landet, og regner med at jeg kommer til å bruke en del tid på reisefot det første året, forteller Ravn.

Vi ønsker vår nye anleggskonsulent Tarjei Ravn hjertelig velkommen til NSF etter nyttår!

Trenger du eller din klubb hjelp med utvikling av anlegg og skytebaner? Ta kontakt med oss på e-post: nsf @ skyting.no