Julehilsen fra NSFs president

Kjære skyttervenner,

2017 har vært et begivenhetsrikt år for Norges Skytterforbund.

SkytterAdmin kom i drift, Skytterlandslaget er blitt en identitet, engasjert et solid trenerteam, Forbundstinget vedtok ny organisasjonsstruktur, ungdom og funksjonshemmede har fått mer fokus, nytt regelverk med dommeroppdatering fra ISSF, ny giv på skyting.no med ikke minst mye nytt og oppdatert stoff, aktiv bruk av Facebook, ansettelse av redaktør for alle kanaler, ansettelse av anleggskonsulent, planlegging av Skytterkonferansen og mye mer.

NSF er i endring. Fellesreglement, nasjonale regler og retningslinjer må oppdateres og endres i takt med endringer fra ISSF, NIF og hva vi selv ønsker. 2018 kommer til å bli et krevende år, men jeg håper og tror på et konstruktivt og morsomt år. Våpenloven er tema allerede i januar, EM i februar og NM i mars har flere nye øvelser for skytterne, Skytterkonferansen kommer til å gi oss inspirasjon som vi skal bygge videre på, utdeling av Bragdstatuetter og utmerkelser, Kuleisen, Løvenskioldbanen, NM-uka med pistol-finale direkte på NRK, arrangere Nordisk 2018, valg av ny president i ISSF, omdømme for sportsskyting nasjonalt og internasjonalt, osv.

Julen skal være en tid for familie, ro, ettertanke og ikke minst påfyll av krefter for nye muligheter og utfordringer. Jeg har hentet noen ord fra Margareta Melin;

“Vi fødes som originaler og dør som kopier,” sier et bevinget ord og vitner om hvor lett det er å formes som de andre og drive med strømmen – i stedet for å leve bevisst og velge sitt liv.

Jeg vil oppmuntre enhver
til å akseptere sin originalitet, til å ha tillit til sin skapelse,
til å ta imot seg selv som en gave og gi seg selv i kjærlighet.

Visst skal vi tenke på vårt eget beste – men ikke bare!
Visst skal vi tenke på andres beste – men ikke bare!
Ikke enten/eller, men både/og!
Det gode jeg gjør mot meg selv kommer andre til gode.
Det gode jeg gjør mot andre gjør meg selv godt.
Men hvis jeg gjør andre vondt forgiftes mitt eget indre.
Ødelegger jeg mine omgivelser, så ødelegger jeg meg selv.
Livet veves i ett eneste stykke.

Jeg ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år. Ser frem til et godt samarbeid i 2018!

Julehilsen og mange varme tanker fra

 – Håvard