Tildeling av breddemidler 2018

Fra venstre: Ole Henrik Gusland, Maren Galguften Lunsæter og Thomas Strøm

Årets breddemiddelutvalg har bestått av Ole Henrik Gusland, Thomas Strøm og Maren Galguften Lunsæter. Utvalget hadde et nettmøte torsdag 21. desember 2017. Alle klubber som har søkt har fått tilsendt svarbrev per e-post.

Den totalt søknadssummen for 2018 var 3 917 500.

Totalt hadde utvalget 200 000,- å fordele til krets.
Kretsene søkte om 474 500,- til sammen.

Krets Tildelt sum
Akershus SK 20 000
Finnmark SK 25 000
Hordaland SK 20 000
Møre og Romsdal SK 10 000
Nordland SK 25 000
Sogn og Fjordane SK 10 000
Sør-Trøndelag SK 15 000
Telemark SK 25 000
Troms SK 20 000
Østfold SK 30 000

Totalt var det 250 000 å fordele til lerduekastere og elektroniske skiver.
Klubbene søkte om 3 443 000,- tilsammen. Det var 33 klubber som søkte og 7 klubber som fikk tildelt midler.

Klubb Tildelt sum
Hylestad Pistolklubb 30 000
Kvalsund Idrettslag 30 000
Hafrsfjord Pistolklubb 50 000
Svalbard Turn 80 000
Nordvestlandet Leirdueklubb 30 000
Siljan Sportsskyttere 30 000
Sokna Leirdueklubb 30 000

Spørsmål om breddemiddelfordelingen?
Kontakt sekretær for breddemiddelutvalget, idrettskonsulent i NSF, Helene Rønningen.
E-post: helene.ronningen @ skyting.no
Telefon: 91131131

Vil du lære mer om breddemidler?
Trykk på denne linken for mer informasjon.