Nye nasjonale regler for pistol og rifle

NSFs styre har igangsatt et arbeid for å gå gjennom hele vårt nasjonale regelverk. I den forbindelse har Breddeidrettskomiteens utvalg for arrangement, regler og dommere (BIK – ARD) utarbeidet et forslag til nye nasjonale konkurranseregler for pistol, de har laget et nasjonalt tillegg til PPC-reglene og de har gått gjennom det nasjonale tillegget for rifle (for rifles del er det foreløpig bare gjort noen mindre justeringer, det er et større revisjonsarbeid på gang).

Alt dette vil bli lagt fram på Skytterkonferansen i slutten av måneden, og du finner en egen side her på skyting.no der regelforslagene blir mer omfattende presentert.

Her legger vi fram forslagene slik de foreligger nå, med egne dokumenter som viser hvor det er gjort endringer (gjelder ikke PPC, siden dette er første gang det er laget nasjonalt tillegg for denne øvelsesgruppen):

Nasjonale regler, pistol
Endringslogg, pistol

Nasjonale PPC-regler

Nasjonale regler, rifle
Endringslogg, rifle