Forslag til NM-program og Fellesreglement

Et styreoppnevnt utvalg har som kjent siden i fjor høst tatt for seg behovet for å forenkle og samkjøre Skytterforbundets regelverk.

NM-programmet har vært en av de store oppgavene som utvalget har arbeidet med. Det har blitt lagt fram flere utkast til nytt program, og disse har blitt flittig diskutert; se bl.a. debattfeltet nederst på denne siden.

Utvalget har nå utarbeidet et revidert forslag til NM-program, det vil bli lagt fram på Skytterkonferansen 26.–28. januar og er nå å lese her her. På samme nettside her på skyting.no er også et diskusjonsgrunnlag for nytt Fellesreglement lagt fram, dette vil også bli behandlet på Skytterkonferansen.