Landsstevnet for rekrutter 10m

Landsstevnet for rekrutter 10m vil i 2018 bli arrangert av Kisen MSL i Alfhallen 13 – 14 april.

Mer informasjon kommer på deres nettsider.

Link: http://www.kisen.no/