Over 340 000 kroner i tildelte spillemidler til utstyr for klubbene i 2017

28 klubber fikk fra kr 3.500 til kr 31.333, til sammen kr 348.238, fra ordningen med spillemidler til utstyr i 2017. Pengene går til klubbvåpen, våpenskap, skytestøtter og -bord for funksjonshemmede, lydsikter og skytematter. Klubbene får dekket inntil en tredjedel av utgiftene sine.

Ordningen videreføres i 2018 med søknadsfrist i starten av november. Følg med på informasjon fra NIF og på skyting.no.

Full oversikt over tildelte spillemidler for 2017:

Klubb: Tildelt beløp:
Eidskog Sportsskyttere 13461
Elverum Riflekl. 31333
Førde Pistolkl. 8000
Gudbrandsdal Sportskyttere 23197
Hadsel Miniatyrskytterklubb 9500
Hasle/Ise Salongskytterlag 3500
Hernes Salongskytterlag 26000
Kristiansund Pistolklubb 6000
Laksevåg Sp. Skytterlag 18000
Lardal Revolver Og Pistolklubb 3500
Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere – Skyting 9500
Lundamo Miniatyrskytterlag 19500
Moss Pistolklubb 8750
Nordfjord Sportskyttarlag 4000
Nordstrand Sportsskyttere – Skyting 10997
Nore Og Uvdal Pistolklubb 3500
Numedal Sportsskytterklubb 25469
Oslo Østre MSL 3300
Porsgrunn Pistolklubb 6500
Sande Skytterlag NSF rifle 3325
Støren Sportsskytterklubb 20500
Sunndal Pistolklubb 21000
Vadsø sportskytterklubb 18000
Vestre Bærum Salongskytterl. 14300
Vigra Og Valderøy Pistolklubb 3500
Viking Pistolklubb- og Rifleklubb 7906
Ørland Pistolklubb 20700
Årdal Sportsskyttarlag 5000
348238