Vi mangler NM-arrangører for 2018 og 2019!

2018:
For 2018 har vi ikke fått inn noen søkere for NM Dobbel-trap og NM Sporting. Hvis det ikke kommer søkere innen 1. april så vil det ikke bli gjennomført NM i 2018 for disse øvelsene.

2019:
For 2019 har vi per nå ikke fått inn så mange søknader eller klubber som har vist interesse for å arrangere noen av mesterskapene. Per dags dato har vi kun fått inn søknad på NM for Luftrifle 10/15m, NM Luftpistol og NM Spesialfelt.

Som dere ser mangler vi per nå flere arrangører og vi vil derfor oppfordre alle om å søke om disse arrangementene.

Om dere ikke kan ta et slik arrangement i 2019 er kanskje 2020 eller 2021 året for dere. Å ha et slik arrangement kan være positiv både for nærområdet og ikke minst for klubben. Vi ser at mange av disse arrangementene kan være store arrangement for en klubb, men vi oppfordrer klubber til å se på muligheten for å kunne ta et slik arrangement i samarbeid med nabo klubben eller klubbene.

Ta kontakt med BIK/ARD (utvalget for arrangement, reglement og dommere i breddeidrettskomitéen) på bikard.nsf @ gmail.com hvis det er noe dere lurer på eller ønsker å sende inn søknad!