Tilbakemeldinger om Skytterkonferansen

Vi har nå fått inn tilbakemeldinger fra mange som deltok på Skytterkonferansen 2018 via vårt evalueringsskjema. Her finner du en rask oversikt over de tilbakemeldingene vi fikk mest av.

Dette var aller første gangen Norges Skytterforbund arrangerte en slik konferanse på tvers av våre fire grener. Første gjennomgang av tilbakemeldingene viser oss at det var mye som fungerte bra og at de fleste hadde et godt samlet inntrykk av arrangementet, men samtidig var det også flere ting vi kunne gjort bedre.

Det er på dette tidspunktet ikke avklart om det blir en fremtidig Skytterkonferanse, men om det blir det vil årets tilbakemeldinger bli tatt i betraktning.

Her er en kort oversikt over de tilbakemeldingene vi fikk flest av samt hvilke områder mange syntes kunne forbedres:

Informasjon og påmelding

Forbedringspotensiale:

– Program og øvrig info må være på plass tidligere enn det var i år.

– Det bør være mulighet for påmelding av grupper.

Lokaler:

Forbedringspotensiale:

– Flere og mer varierte leverandørstands.

– Mer tid til måltidene på dagtid.

Om ordningen med å dele konferansen inn i tre sesjoner:

Forbedringspotensiale:

– Mer tid til spørsmål, diskusjon og meningsutveksling.

– Mer relevant gruppering av foredragene i de ulike sporene.

– Lengre pause mellom hver sesjon slik at man kan unngå å forstyrre foredragsholder når man bytter spor.

Diskusjonsforumet søndag:

Forbedringspotensiale:

– Bedre organisert, strukturert og planlagt diskusjonsformat.

– Mindre forum, det ble for mange i publikum på en gang.

– Bedre informasjon og åpenhet fra forslagsstillerne både på forhånd og under diskusjonsforumet for å avklare usikre momenter.

Samlet inntrykk:

Sannsynlighet for å delta på en liknende konferanse i fremtiden: