Nye ISSF-regler for 2018 nå oversatt til norsk

ISSF vedtok i vinter endringer i OL-programmet, og disse endringene gjøres gjeldende allerede fra 1.1.2018:

– I luftpistol, luftrifle, 50m og 300m rifle match*, 10m viltmål og alle tre lerdueøvelser skjøt kvinner senior færre skudd enn menn. Dette er nå endra, slik at kvinnenes og mennenes øvelser er like i seniorklassene.
– Som en konsekvens av at øvelsene 50m rifle 60 skudd liggende, fripistol og dobbeltrap ikke lenger er OL-øvelser, skal det ikke skytes finaler i disse øvelsene.
– Det er innført nye øvelser for blandede lag (en kvinne og en mann) i luftpistol, luftrifle og OL-trap.
– Endringene gjelder også de respektive juniorklassene (internasjonalt er det ikke juniorklasser for 300m rifle).

Alt dette har medført endringer i regelverket fra 1.1.2018 både i de generelle tekniske reglene og i reglene for de fire grenene. I tillegg er det gjort mindre endringer flere steder i reglene, se denne  oppsummeringen:

Øvrige endringer i ISSF-reglene 2018 (pdf)

Endringer som er en følge av av den nye øvelsesprogrammet nevnt ovenfor er ikke tatt med i oppsummeringen. Det samme gjelder rettelser av reine skrivefeil, og endringer som bare berører arrangementet av VM og andre internasjonale mesterskap.

*For 300m rifle er det ikke tatt standpunkt til om man nasjonalt skal endre kvinnenes øvelse fra halvmatch til helmatch.

For alt om konkurransereglement, se vår informasjonsside for dette her.