Klubbutviklerbesøk på Vestlandet

Vår klubbutvikler Wenche Horten var i forrige uke på besøk hos to klubber på Vestlandet: Vigra Valderøy Pistolklubb og Vestnes Pistolklubb.

Horten besøkte først Vigra Valderøy PK som har satt i gang flere tiltak og vært svært aktive siden hun var der sist:

Jan Arve Wiik i Vigra Valderøy PK.

– Dette er en effektiv klubb som har hatt seks stykker på trenerkurs siden sist. De har 10 dommere i klubben og noen har elekronikkdommerkurs. Vigra Valderøy har samarbeidet med Ørsta Volda PK og benyttet seg av trenerpoolen sammen med dem, forteller hun.

– Det er utrolig moro å se hva de har fått ut av tiltaksplanen som ble satt opp. Og fremdeles ønsker klubben å utvikle seg. Nå blir det damesatsing ut 2018 og det skal annonseres i lokalavisa og med plakater.

Vigra Valderøy Pistolklubb blir behandlet på lik linje med andre idrettslag i kommunen. Sammen med kommunen så arrangerer de “Åpen hall” fem søndager i vinterhalvåret.

– Det er gledelig. Dette er en god inntekt å ta med seg for klubben og en fin måte å rekruttere på, sier vår klubbutvikler.

Klubben jobber også med rekruttering av enda flere ungdommer:

– Dette vil bli enklere på sikt da klubben ønsker å investere i elektronikk og muligheten til å skyte luftpistol. Det er også et stort ønske å få bygget ut banen de.

Vestnes PK

Turen gikk videre på Vestlandet for vår klubbutvikler til Vestnes PK.

– Dette var første møte hos Vestnes PK. Her møtte jeg 17 skyttere og det var veldig bra. En veldig trivelig kveld. Vestnes PK deler lokaler med skytterlaget og det er bueskyttere på banen også. En veldig fin bane med muligheter for å skyte flere ulike kaliber inne. Så utfordringen til klubben og ønske fra flere er mer skytetid, forklarer Horten.

Klubben ønsker seg derfor en utendørsbane med klubbhus.

– Dette ble satt øverst på tiltaksplanen, så får vi håpe at det kan la seg gjøre. Det ble opprettet en gruppe på fire personer som skal jobbe med denne oppgaven. Det er det som er så fint med å lage en slik plan og fordele oppgaver, slik at ikke alt i en klubb faller på en person, sier Wenche.

– Også her ble det i løpet av kvelden en god del skyttere som ønsker å ta trenerkurs. Det vil klubbens medlemmer dra nytte av. Vi satte også opp at klubben skal benytte seg av trenerpoolen. 

Det blir spennende å følge både Vigra Valderøy Pistolklubb og Vestnes Pistolklubb videre, avslutter Horten.

Ønsker din klubb å få besøk av klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten @ gmail.com. Under et klubbesøk vil dere få mange nyttige tips og verktøy for klubbdrift, og hjelp til planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.