Glåmdal Skytterkrets slått sammen med Hedmark Skytterkrets

Glåmdal Skytterkrets er nå slått sammen med Hedmark Skytterkrets. Sammenslåingen ble enstemmig vedtatt på konstituerende ting for den nye kretsen i starten av mars.

Esten Murbreck er valgt inn som leder av den nye kretsen.

Styret i den nye skytterkretsen består i 2018 av følgende medlemmer:

Leder: Esten Murbreck, Hamar sportsskytterklubb

Nestleder: Ida Sofie Vasaasen, Brumunddal Pistolklubb

Styremedlem: Ida Frydenlund, Stange Sportsskyttere

Styremedlem: Bjørn Myrset, Elverum rifleklubb

Varamedlem: Svein Rusten, Namnå pistolklubb

Varamedlem: Tor Egil Mauseth, Løten sportsskyttere.

Referat fra det konstituerende tinget kan lastes ned her.